Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Konference Vize v automatizaci

Časopis Automa je mediálním partnerem konference Vize v automatizaci, která se bude konat na Výstavišti v Brně dne 15. září od 14 h v rámci doprovodného programu MSV 2015. Konferenci pod záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace, společnosti Veletrhy Brno a Vysokého učení technického v Brně pořádá nakladatelství Sdělovací technika.

 
Podtitul letošního ročníku, již třináctého, je Fenomén Industry 4.0 – hrozba, nebo výzva?
 
Industrie 4.0 je projekt vyhlášený německou vládou na podporu uplatnění nových metod řízení v německém průmyslu, založených na koncepci kyber-fyzických systémů (CPS). Cílem je zlepšit konkurenceschopnost německých firem na celosvětovém trhu zvýšením efektivity nejen v rámci samotných výrobních podniků, ale i v rámci celých dodavatelských řetězců.
 
Ve světě existuje množství podobných koncepcí, vznikajících ovšem nikoliv z popudu a s podporou vlád, ale z iniciativy průmyslových firem a dodavatelů automatizační a informační techniky a na základě jejich potřeb a požadavků. Je to např. průmyslový internet věcí IIoT, koncept podporovaný sdružením Industrial Internet Consortium (založeným v roce 2014 firmami AT&T, Cisco, General Electric, IBM a Intel), nebo globální firemní koncepce jako Digital Enterprise firmy Siemens či Connected Industry firmy Rockwell Automation. Je tedy zřejmé, že doba je opravdu zralá na změnu.
 
Jako vše nové, i koncepce kyber-fyzických systémů a průmyslového internetu věcí vyvolává pocit ohrožení. Proto otázka v podtitulu konference, jejíž hlavní součástí bude kulatý stůl, kde budou odborníci diskutovat o hrozbách a výzvách spojených s Industrie 4.0, ať je chápána jako projekt německé vlády, nebo jako obecný koncept IIoT (potom je často používán anglický překlad Industry 4.0). Kromě mnoha zatím nevyřešených technických problémů jsou s novou koncepcí a s projektem její podpory spojeny i četné ekonomické a politické výzvy.
 
Konference Vize v automatizaci se koná v sále P1 brněnského výstaviště, registrovat se lze na webové stránce www.stech.cz/konference/archiv/2015/vize-v-automatizaci.aspx, konferenční poplatek je 500 Kč.

(Bk)