Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Konference Trendy a technologie 2012 v Jihlavě

Cílem konference Trendy a technologie 2012, která proběhla 5. prosince na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (VŠPJ), bylo zprostředkovat studentům i akademickým pracovníkům setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z mnoha oborů v praxi.. Tento cíl zcela souzní se záměrem Vysoké školy polytechnické Jihlava orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Konference navázala na sérii konferencí pořádaných na této univerzitě v rámci projektu „Most k partnerství – VŠPJ tvoří síť“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pořadatelem byla katedra elektrotechniky a informatiky pod záštitou rektora VŠPJ Ing. Jakuba Novotného, Ph.D. Výběr témat pro konferenci souvisí se dvěma technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovaným oborem počítačové systémy a softwarově orientovaným oborem aplikovaná informatika. Široce zaměřená konference byla rozdělena do několika sekcí. Sekci Automatizace, senzorika, robotika moderoval prof. František Zezulka. V ní vystoupil Karel Stibor ze společnosti Rock­well Automation s přednáškou o bezpečnosti v moderním průmyslu. Uvedl v ní legislativní požadavky a jejich dopad na řešení bezpečnosti provozů. O přesném měření mechanických dílů přednášel Václav Babický ze společnosti Bosch Diesel. Účastníci konference se v přípěvku Pavla Hermana ze společnosti Kesat seznámili také s robotickými zařízeními vyráběnými ve společnosti KEBA AG včetně jejich použití v praxi. Senzory vyráběné ve společnosti ifm electronic a jejich využití v praxi představili Zdeněk Halada a Michal Nevěřil. V přísálí instalovala společnost ifm electronic model linky, v níž byly senzory předvedeny v živém provozu. Moderní pohony používané v automatizaci byly předmětem příspěvku Petra Bočka z firmy Siemens. Ondřej Dolejš ze společnosti Wago Elektro představil řídicí systém WAGO-I/O-System a jeho rozmanité funkce.                

(ev)