Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Konference Technical Computing Prague2017 zve autory

Nadcházející 24. ročník konferenční série Technical Computing se jako Technical Computing Prague 2017 – TCP 2017 uskuteční v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 dne 8. listopadu 2017. Letošní konference bude věnována především přednáškám a prezentacím uživatelů programových systémů Matlab & Simulink a dSpace z praxe i akademické sféry informujících o použití dotyčných nástrojů při řešení aktuálních problémů v oblasti technických výpočtů, analýzy dat, modelování a při simulaci v průmyslové praxi a ve vědě, výzkumu a výuce v širokém rozmezí oborů.

Ke konferenci TCP 2017 bude vydán sborník rozšířených abstraktů přednášek v tištěné podobě a úplných příspěvků a doprovodných článků a prezentací (např. řešených příkladů v prostředí Matlab, schémat v nástroji Simulink, prezentací pracovišť apod.) v elektronické formě na CD. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Sborník recenzovaný programovým výborem bude zařazen do seznamu ISBN a ISSN.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků na konferenci TCP 2017 je 25. září a úplných příspěvků a doprovodných článků (podklady pro CD) 16. října 2015.

Společnost Humusoft současně zve na začátek září do Brna k účasti na neformálním setkání Technical Computing Camp 2017 – TCC 2017 příznivce nástrojů Matlab, Comsol Multiphysics a dSpace (viz také zpráva na str. 14). Podrobné aktuální informace o obou akcích lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Akce a události.            

(sk)