Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Konference Technical Computing Bratislava – TCB 2010 zve autory

Na tradici známé mezinárodní konference Technical Computing Prague – TCP, zastřešované společností Humusoft, s. r. o., a konané v dosavadních sedmnácti ročnících v Praze, naváže letos 20. října 18. medzinárodná konferencia Technical Computing Bratislava 2010 – TCB 2010. Opět se na ní setkají uživatelé a příznivci softwarových systémů MATLAB® a Simulink®, dSPACE a Comsol Multiphysics®, aby si vyměnili zkušenosti s používáním uvedených nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi v následujících rámcových tematických oblastech: řídicí technika, zpracování signálů a obrazů, aplikovaná matematika a fyzika, komunikační technika, chemické technologie, lékařství, měření a zpracování dat, multifyzikální modelování, konstrukční výpočty, biotechnologie, přírodní vědy, životní prostředí a finančnictví.
 
Organizátoři konference, jimiž jsou spolu s firmou Humusoft, s. r. o., společnost Systémy priemyselnej informatiky s. r. o., internetový časopis Posterus a Diskusné fórum Matlab.sk, proto vytvářejí na konferenci prostor především pro vystoupení a příspěvky uživatelů uvedených systémů, které zvou k aktivní účasti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán sborník s číslem ISBN obsahující soubor rozšířených abstraktů přednášek v tištěné podobě a soubor příspěvků a doprovodných článků a prezentací v elektronické podobě na CD-ROM. Součástí sborníku tak mohou být i příklady řešené v prostředích Matlab a Simulink, Comsol Multiphysics, prezentace referujících pracovišť apod.
 
Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků je 20. září, oznámení o přijetí příspěvku 30. září a příjmu finálních příspěvků 8. října 2010. Další informace jsou na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář událostí.

(pb)