Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Konference Technical Computing Bratislava 2012 zve autory

Tradice známé mezinárodní konference Technical Computing Prague – TCP, zastřešované společností Humusoft, s. r. o., pokračuje letos dvacátým ročníkem, který se opět po dvou letech uskuteční pod názvem Technical Computing Bratislava 2012 – TCB 2012 v Bratislavě v hotelu Sorea dne 7. listopadu. Konference je tradičním setkáním uživatelů a příznivců softwarových systémů Matlab® a Simulink®, dSpace a Comsol Multiphysics®, kterým nabízí příležitost k výměně zkušeností s používáním uvedených nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi v nejrůznějších technických i netechnických oborech lidské činnosti.

Organizátoři konference, jimiž jsou společnost Systémy priemyselnej informatiky s. r. o., internetový časopis Posterus, společnost Humusoft, s. r. o., a Diskusné fórum Matlab.sk, proto vytvářejí na konferenci prostor především pro vystoupení a příspěvky uživatelů uvedených systémů, které zvou k aktivní účasti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník abstraktů jednotlivých příspěvků. Elektronický sborník obsahující kompletní příspěvky bude vydán na CD. Sborníky budou mít číslo ISBN. Součástí elektronického sborníku tak mohou být i příklady řešené v prostředích Matlab a Simulink, Comsol Multiphysics, prezentace referujících pracovišť apod.

Termín uzávěrky příjmu abstraktů příspěvků je 7. října, oznámení o přijetí příspěvku 15. října a doručení finálních příspěvků 24. října 2012. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalendář udá­lostí.              

(sk)