Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Konference TCP 2009 a workshopy společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. pořádá v Kongresovém centru ČVUT v Praze 19. listopadu 2009 mezinárodní konferenci Technical Computing Prague 2009 (TCP 2009). Jde již o sedmnáctý ročník tradičního podzimního setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab & Simulink, Comsol Multiphysics a dSpace, opět věnovaného především přednáškám a prezentacím uživatelů všech tří uvedených skupin softwarových nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace, přičemž cílem je seznámit účastníky s možnostmi využití těchto nástrojů v technice i různých přírodovědných oborech a také s novinkami v nabídce společnosti Humusoft. Konference je určena pro současné uživatele uvedených programových nástrojů i pro ty, kteří zatím s těmito nástroji do užšího styku nepřišli a hledají způsoby, jak rychle a efektivně řešit své úlohy. Podrobné informace o konferenci TCP 2008 lze nalézt na www.humusoft.cz/akce/matlab09, kde jsou k dispozici i elektronické verze sborníků přednášek z minulých ročníků.
 
Mezi akcemi pořádanými společností Humusoft lze dále nalézt mj. zajímavé workshopy určené k bližšímu seznámení s možnostmi využití systémů Matlab & Simulink a Comsol Multiphysics v praxi na zapůjčeném či vlastním PC. Z nejbližších akcí tohoto druhu se 22. října 2009 uskuteční workshop Strukturálni mechanika v programu Comsol Multiphysics a 26. října workshop Zpracování signálu v systému Matlab a Simulink.
 
Podrobné informace o všech akcích připravovaných společností Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz ve složce Kalendář událostí.

(sk)