Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Konference společnosti JSP

Konference Nové trendy v oboru měření a regulace – měnící se svět instrumentace v energetice, chemii a průmyslu, kterou pořádala společnost JSP (www.jsp.cz), se za velkého zájmu odborné veřejnosti konala ve čtvrtek 9. září 2010 v Praze.
 
Účastníci vyslechli přednášky nejen odborníků z pořádající firmy, ale i hostů. Hovořilo se o aktuálních projektech a investicích v oblasti energetiky v České republice (Stanislav Cieslar z AF Power Agency), o vývoji v oboru provozních snímačů a akčních členů (s příklady uplatnění nových trendů v praxi) a představeny byly nové snímače teploty SILtemp 75, určené pro náročné úlohy měření teploty, včetně bezpečnostních systémů. V odpolední části představila firma Siemens snímače tlaku a tlakové diference a o možnostech kalibrace provozních snímačů v provozu přednášel Thomas Meth z firmy Sika.
 
Součástí konference byla i doprovodná výstavka a prostor pro diskusi. Dříve pořádané workshopy již nejsou součástí konference, neboť je nahradila školení pořádaná ve školicím centru společnosti JSP v Jičíně (www.jsp.cz/sc).
 
Mimořádný zájem o konferenci je dokladem toho, že odborníci z praxe mají o kvalitní informace i osobní diskusi zájem, a společnosti JSP patří dík za to, že vytváří pro výměnu informací a diskuse vhodné podmínky.

(Bk)