Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Konference Siemens PLM Connection

Tradiční konference Siemens PLM Connection, která se koná 4. a 5. června v Ostravě, představí systém Smart Innovation Portfolio, který umožňuje digitalizovat podnik a realizovat inovace. Konference je určena výrobcům, kteří chtějí získat konkurenční výhodu pomocí digitalizace firemních procesů. Na konferenci bude rozvíjena vize digitálního podniku a její čtyři pilíře:

  • zapojení uživatelů, kteří mají správné informace, ve správný čas a ve správném kontextu,
  • inteligentní modely, které obsahují všechny informace potřebné k přesnému návrhu a výrobě,
  • udržitelný systém, který přináší návratnost investic,
  • integrace virtuálního a skutečného světa výroby a plynulý tok informací mezi těmito prostředími.
 
Účastníci konference se seznámí s řešeními, která zkracují výrobní cyklus, pomáhají zlepšit kvalitu výrobků a umožňují přímou spolupráci všech pracovníků, kteří se podílejí na vývoji výrobku. Další informace a registrace na www.siemensplmconnection.cz.

(ed)