Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Konference Riadenie v energetike – CPS ’08

V hotelu Baník na Štrbském Plese se 11. až 13. června 2008 uskuteční osmá mezinárodní konference Riadenie v energetike – Control of Power Systems – CPS ’08. Organizátory jsou Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s., Fakulta aplikované informatiky Univerzity T. Bati ve Zlíně, ČEZ, a. s., a ČEPS, a. s.
 
Konference se koná od roku 1994 každé dva roky střídavě v ČR a SR. Jejím hlavním cílem je umožnit výměnu informací a zkušeností v oblasti provozu a řízení elektroenergetických a tepelných systémů a navázání, popř. prohloubení spolupráce mezi odborníky v oblasti energetiky z průmyslu i z výzkumné a akademické obce. Hlavní tematické okruhy nadcházejícího
ročníku konference jsou:
 • provozní zkušenosti z výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie,
 • provoz a řízení jaderných elektráren,
 • provoz distribučních sítí,
 • informatika v energetice,
 • použití moderních metod teorie řízení v energetice,
 • výzkumné a vývojové programy v energetice,
 • dispečerské systémy pro řízení a sledování energetických soustav,
 • optimalizace provozu zdrojů elektrické a tepelné energie,
 • řízení teplárenských soustav,
 • zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti energetických zařízení,
 • netradiční zdroje energie,
 • komplexní řízení energetického hospodářství významných odběratelů energií,
 • provozní zkušenosti ze spolupráce se systémem UCTE,
 • měření a diagnostika v energetice,
 • ekonomické a ekologické aspekty energetiky.
Podrobné informace o konferenci včetně seznamu přihlášených účastníků a referátů lze nalézt na webové stránce http://urpi.fei.stuba.sk/akcie/2008_cps.
(sk)