Konference RFID Future Morava

V nové aule VŠB – Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO) se 9. listopadu 2011 uskutečnil druhý ročník konference RFID Future Morava. Pořadatelem byla ostravská univerzita společně s odborným nakladatelstvím Sdělovací technika a sdružením GS1 Czech Republic. Účastníci konference si mohli prohlédnout laboratoř ILAB RFID, která na této univerzitě působí od roku 2009 (viz Automa č. 07/2009 na str. 33). Konference byla příležitostí k představení výsledků výzkumu této laboratoře, která byla založena s předsevzetím přispět k těsnější vazbě mezi VŠB-TUO a praxí a výzkum zaměřit na požadavky firem v oblasti RFID. Laboratoř má mezi průmyslovými firmami své partnery, z nichž několik se na konferenci RFID Future Morava prezentovalo.

S projekty laboratoře RFID ILAB seznámily dvě přenášky. V rámci prvního projektu byl vyvinut speciální tag, který se upevňuje na palné zbraně a dovoluje jejich evidenci. Další projekty se zabývají využitím RFID v nákupních řetězcích. Potravinářské výrobky mohou být opatřeny tagem, do něhož se postupně ukládá jejich elektronický rodokmen, tedy informace o jejich původu a zpracování i historii přepravy. Přímo v obchodech lze na základě RFID poskytnout nakupujícím užitečný nástroj, osobní nákupní asistent – obrazovka přímo na nákupním košíku informuje o stavu nákupu, jeho ceně, hmotnosti apod. Další možností je umístit na nákupní vozík tag, do něhož se zaznamenává průjezd prodejnou, a provozovatel tak může vyhodnotit nákupní zvyklosti zákazníků.

Zajímavé úlohy v oboru RFID jsou řešeny na Žilinské univerzitě. Na konferenci bylo mimo jiné popsáno označování dílů ve výrobě automobilů. Informace čte speciální čtečka RFID UHF, která byla pro tento účel vyvinuta. Tok přepravních kontejnerů v logistickém řetězci pomocí RFID optimalizuje společnost IBM. Spolupracuje s laboratoří ILAB RFID a s technickými univerzitami – poskytuje jim software, zve studenty na stáže, zadává bakalářské a diplomové práce a podporuje kompetenční centra.

V potravinářském, nápojovém a oděvním průmyslu techniku RFID využívá rakouská firma iT Solutions GmbH. Na konferenci představila využití RFID v prodejnách s oděvy – označení jednotlivých výrobků tagy RFID pomáhá udržovat přehled o oděvech v prodejně a ve skladu.

Účastníci konference byli také seznámeni s tím, jak byla technika RFID firmy Gaben využita k automatické identifikaci sběrných nádob komunálního odpadu na Mikulovsku. Tagy umístěné na nádobách jsou snímány čtečkou připevněnou na voze pro odvoz odpadu. Firma svážející odpad je díky tomuto systému schopna fakturovat příslušné částky podle skutečného množství odpadu. Firma Eprin na konferenci představila expediční bránu RFID, která automaticky sleduje sériová čísla výrobků a kontroluje správnost expedovaných palet.

Technika RFID také pomáhá zabezpečit areály před vniknutím nepovolaných osob. Firma 7 Marsyas Development předvedla bezdrátový systém pro střežení plotu pomocí speciálních akceleračních detektorů RFID umožňující přímo navádět kamery PTZ na místo narušení perimetru. Při této ochraně jsou využívány senzory uložené v zemi, senzorické kabely instalované na plotě, mikrovlnné senzory a infračervené senzory.

(ev)

Obr. 1. Prohlídka laboratoře RFID ILAB, která působí na VŠB – Technické univerzitě Ostrava