Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Konference RFID Future

Vydavatelství odborných časopisů Sdělovací technika pořádá ve spolupráci se sdružením GS1 Czech Republic a Českomoravskou elektrotechnickou asociací již tradiční konferenci RFID Future. Konference se koná 23. března 2010 v Technologickém a inovačním centru ČKD v Praze a klade si za cíl ukázat perspektivy zavádění RFID a představit možnosti identifikace prostřednictvím čárových kódů a dvourozměrných kódů QR.
 
Termín RFID v nejširším smyslu slova představuje novou kompaktní kategorii identifikačních a komunikačních prostředků, které v mnoha případech lépe splňují současné požadavky na rychlost a efektivitu logistických řešení. Budoucnost RFID znamená mnohem víc než prosté označování „chytrými etiketami“. Díky RFID je možné poprvé spojit materiálové a informační toky. Všudypřítomné štítky RFID a jejich komunikace v síti tak posouvají tradiční internet, který je dnes vnímán jako prostředek pro sdílení dat a vzájemnou spolupráci obchodních partnerů, do pozice, ve které plní funkci platformy pro
komunikaci mezi produkty, službami a zákazníky. Tato platforma je v současné době označována pojmem „internet věcí“.
 
Jedna ze základních vizí standardu GS1 EPC Global umožňuje ze standardního datového obsahu štítku RFID vytvořit fyzickou adresu URL, pod kterou jsou k dispozici příslušná data o identifikovaném předmětu. Z ekonomického hlediska RFID slibuje úsporu nákladů, rychlejší dodávky a lepší kontrolu kvality.
 
Konference je určena všem, kteří nabízejí nebo chtějí implementovat hardwarové a softwarové prostředky umožňující vytvořit spolehlivou infrastrukturu systémů RFID pro rozmanité oblasti aplikací.
 
Další informace k programu konference a podmínkách účasti naleznete na www.stech.cz.

(ed)