Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Konference Řešení pro efektivní výrobu a logistiku

Společnost ICZ ve spolupráci s firma­mi HP Česká republika, POINT.X, Auto­Cont IPC, SSI-Schäfer a MPDV Mikro­lab pořádá odbornou konferenci Řešení pro efektivní výrobu a logistiku. Konferen­ce, která je určena pro odborníky z oblasti výroby, vnitropodnikové logistiky a infor­matiky, se uskuteční 4. června 2009 v ho­telu Sport-V-Hotel v Hrotovicích (region Třebíčsko).
 
Konference má za cíl seznámit účastníky s možnostmi řešení problému nedostatečné efektivnosti a pružnosti výrobních podniků, a to prostřednictvím moderních informač­ních, identifikačních, komunikačních a lo­gistických metod a nástrojů. Na konferenci budou představeny:
  • technika pro automatickou identifikaci (čá­rové kódy, RFID) a mobilní komunikační zařízení použitelná pro sledování a řízení materiálových toků, skladování a distribuci,
  • technické prostředky potřebné pro realiza­ci a provoz informačních systémů katego­rie MES a WMS,
  • možnosti automatizovaných manipulač­ních a skladovacích systémů, včetně jejich provozně-ekonomického zhodnocení,
  • příklady systémů pro sledování a řízení vý­roby, získávání informací o genealogii vý­robku a řízení skladových provozů, včetně zkušeností z jejich realizací v podmínkách různých typů výrobních podniků.
V rámci konference bude rovněž předsta­ven a na český trh oficiálně uveden produkt Hydra z kategorie výrobních systémů MES.
 
Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat na webové adrese http://www.i.cz. Pro zaregistrované je účast bezplatná.
(ed)