Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference Průmysl 4.0 v praxi

Dne 6. prosince zorganizovalo sdružení NCP 4.0 v prostorách CIIRC ČVUT v Praze konferenci reflektující současnou situaci s iniciativou Průmysl 4.0 v České republice.

V úvodním bloku seznámili zástupci Svazu průmyslu ČR a NCP 4.0 auditorium s výsledky průzkumů, které prováděli při šetření změn v minulých letech v průmyslovém prostředí ČR, a s možnostmi, jež se podnikům nabízejí.

Výsledky průzkumu Svazu průmyslu dokládají, že se ve srovnání s předcovidovou dobou pomalu rozevírají nůžky mezi společnostmi, které nemají zájem investovat do digitalizace, a společnostmi, které tyto investice považují za prioritu. Je zřejmý zvýšený počet společností, jež mají zájem investovat až pětinu svého investičního rozpočtu do aktivit spojených se zaváděním prvků průmyslu 4.0 (z 27 % na 44 % respondentů). V případě investic do digitální transformace je zajímavé, že 70 % firem dodrželo předpoklady plánu a 11 % je oproti plánu zvýšilo. Více než polovina společností chce své investice do digitální transformace v nejbližších pěti letech zvýšit. Investice do digitální transformace jsou považovány za nutnost pro udržení pozice na trhu (32 %) nebo její zlepšení (47 %) a pro zvýšení odolnosti proti krizím a recesi (43 %).

Byly probírány obě aktuální krize. Reálně pomohla digitalizace při pandemii covidu u 60 % společností a v současné ekonomické situaci pomáhá u 30 % z nich. K cílům nejbližších let patří především zvýšení produktivity (74 %) a bezpečnosti (53 %) a na třetím místě je zmiňována modernizace struktury informačních systémů (50 %).

Alarmující je, že vzrostl počet firem, které považují za překážku v rozvoji digitální transformace nedostatek kvalifikovaných pracovníků (zvýšení ze 66 % na 77 %).

K trendům posledních několika let patří, že více než polovina společností má definovanou strategii digitální transformace, roste důvěra v ni jako v ochranu před krizemi a firmy kladou stále větší důraz na aktivity spojené s kybernetickou bezpečností. Nedostatek odborníků je dlouhodobá záležitost a stále se prohlubuje. Z výsledků dále vyplývá, že nejdále jsou v přípravě a realizaci digitální transformace velké společnosti (71 %). K zamyšlení je skutečnost, že až 47 % středních společností se digitální transformací vůbec nezabývá.

Pozornost byla věnována také aktivitám, které nabízí NCP 4.0, především k digitálnímu auditu průmyslových firem. Ten se skládá ze čtyř základních fází: seznamovací, přípravné, zjišťovací a návrhové. Cílem je detailně popsat úrovně jednotlivých procesů a stavu výrobních technologií, identifikovat oblasti možných zlepšení s nejvyšším přínosem a navrhnout následné kroky a postup k celkově efektivnímu řešení.

Následovaly příspěvky dokumentující rea­lizovaná řešení. Prezentovaly se společnosti Elko EP, vítěz ceny za průmysl 4.0 Svazu průmyslu, a Strojírna Oslavany, držitel ocenění České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky. V této souvislosti Česká spořitelna informovala o svém programu na podporu transformace české ekonomiky, na který vyhradila deset miliard korun.

Oba oceněné projekty dokumentovaly současné možnosti využití digitalizace. Obě firmy konstatovaly, že se v mnohém musely spolehnout na tým spolupracovníků vlastní firmy. U dodavatelů nástrojů pro digitalizaci je velký rozdíl mezi „vím“ a „umím“ a těžko se hledá finální dodavatel, který by dokázal převzít odpovědnost za celý projekt.

Následující prezentace se věnovaly digitalizaci v konkrétních případech. Společnost Škoda Auto představila prediktivní údržbu výrobní linky s využitím kamer a online vyhodnocování situace pomocí umělé inteligence a jako druhý příklad vytváření strategického a operativního plánu lisovny opět s využitím AI. Firma Bosch prezentovala systém Avatara umožňující efektivnější zaučení operátorů a též zefektivnění stávajících obslužných činností. Firma Continental Automotive představila transformaci svého provozu v Brandýse nad Labem na „elektronický“ závod s plně digitalizovaným řízením výroby. Všechny tyto prezentace dokázaly, že když vedení firmy dostatečně podpoří iniciativu zaměstnanců, je možné při digitalizaci jednotlivých technologických zařízení nebo procesů dosáhnout velmi přínosných výsledků.

Na závěr konference si zájemci prohlédli testbed CIIRC ČVUT, kde byly prezentovány nové možnosti jeho využití právě pro firmy, které mají potřebu ověřit si procesy změny výroby ne na „živém organismu“, ale v prostředí, které ho dokáže plně simulovat.

Celá akce byla informačně velmi přínosná. Účastníci získali celkový pohled na situa­ci i podrobné informace z jednotlivých podniků, např. i to, že díky digitální transformaci se v konkrétní strojírně nejen výrazně zlepšily ekonomické výsledky, ale také vzrostly platy o 7,1 %. Ne každý si dá takto nahlédnout pod pokličku. Znamená to, že digitální transformace má značný vliv rovněž na sebevědomí celého podniku.

Radim Adam

 

Obr. 1. Konference Průmysl 4.0 v praxi proběhla v komorní atmosféře v CIIRC ČVUT a kromě zajímavých prezentací byla příležitostí k mnoha osobním jednáním