Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference PDeS 2015 v Krakově

V Krakově se 13. května 2015 uskuteční třináctá konference PDeS (Programmable Devices and Embedded Systems), která je organizována Ústavem elektroniky Slezské technické univerzity v Gliwicích v Polsku ve spolupráci s katedrou řídicí techniky VŠB-TU Ostrava a Ústavem automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně (ÚAMT). Vzhledem k této spolupráci se konference střídavě koná v ČR a v Polsku a bývá velmi užitečnou příležitostí pro členy výzkumných týmů i pracovníky průmyslových firem sdílet své zkušenosti a diskutovat o problémech v oboru programovatelných zařízení a systémů, a především určovat trendy do budoucna.

 
Konference PDeS je organizována již od roku 1995 a za dvacet let prošla mnoha proměnami.
 
Do tematického zaměření konference PDeS spadají nejen průmyslové programovatelné automaty a počítače, prostředky programovatelné logiky včetně jejího pokročilého návrhu, vestavné systémy, mikroprocesory a mikrokontroléry, ale také témata, jako je zpracování signálů, prvky, obvody a systémy pro spolehlivost a bezpečnost, bezdrátová komunikace v řídicích systémech, průmyslové aplikace a biomedicínské systémy.
 
Pro PDeS 2015 oznámil programový výbor dvě speciální sekce s názvy: Medicínské kyberfyzikální systémy pro domácí telemonitorování a Moderní metody návrhu a implementace velmi pružných řídicích jednotek. Více informací lze nalézt na http://pdes.polsl.pl/.

(ev)