Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Konference P2E sdružení MESA

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 se v německém Neussu konala evropská konference P2E (Plant to Enterprise), kterou každoročně pořádá sdružení MESA International. Letošní téma bylo „objevte svůj provozní potenciál“. Velká pozornost byla věnována nejen plnému a efektivnímu využívání výrobního potenciálu podniků, ale také otázkám udržitelné výroby a možnostem zlepšování efektivity výrobních procesů z pohledu surovinové a energetické náročnosti. Z toho oboru mě osobně nejvíce zaujala přednáška Metrics and Sustainability, kterou přednesl Jan Snoeij, vedoucí evropské sekce MESA International; ovšem podobným tématům se věnovali i další přednášející. Hlavní poselství přednášky Jana Snoeije je to, že udržitelná, k životnímu prostředí ohleduplná výroba není drahá. Naopak, zlepšování výrobních procesů v tomto směru zpravidla vede i ke zlepšení finanční efektivity výroby (dovoluji si v této souvislosti připomenout knihu V. Koteckého Čistá práce, kterou vydalo Hnutí Duha v roce 2003 a jejíž recenzi jsme uveřejnili v čísle 6/2004; konstatuje totéž, jenže tehdy toto téma ještě nebylo tak populární).
 
Kromě několika společných plenárních přednášek bylo jednání konference rozděleno do dvou sekcí: MES pro strojní („diskrétní“) výrobu a MES pro procesní a dávkovou výrobu. V první sekci byla velká pozornost věnována automobilovému průmyslu a subdodavatelům pro automobilový průmysl. Zajímavou přednášku měl Pier Francesco Maneti z konzultantské společnosti IDC Manufacturing Insight z Itálie. Hovořil na téma montážní linky v automobilovém průmyslu budoucnosti. Podle něj čeká automobilový průmysl velká koncepční změna: v budoucnu nebudou automobily vyrábět velké automobilky od jednotlivých komponent po finální montáž, ale zákazník si objedná automobil „na míru“ v montážním závodě nejblíže místu svého bydliště. Montážní závod nakoupí od dodavatelů potřebné díly, automobil smontuje, otestuje a dodá zákazníkovi. Předpokladem pro to je důsledná standardizace automobilových dílů a jejich vzájemná zaměnitelnost. Změna koncepce povede k vytvoření nového trhu s automobilovými komponentami, jež budou jejich výrobci nabízet jednotlivým, lokálně působícím montážním závodům.
 
Z oblasti procesní a dávkové výroby mě zaujala přednáška Vincenta Koeckhovena ze společnosti Friesland Campina a Keese Lambregtse ze společnosti Novotek (oba z Nizozemí) o možnostech sledování původu mléka od jednotlivých farmářů až ke spotřebiteli. Tato přednáška, na rozdíl od dříve uvedeného příspěvku Piera Francesca Manetiho, nepředstavovala žádné vzdálené vize: systém již funguje a spotřebitel určitých mléčných biovýrobků může podle výrobního čísla uvedeného na obalu a za pomoci webové aplikace najít, od kterých farmářů pochází mléko, z nějž byl zakoupený produkt vyroben.
Vzhledem k dávkovému charakteru výroby to pro daný výrobek není jediný farmář, ale je jich zpravidla několik.
 
Tento systém není jen „hračka“ pro spotřebitele, ačkoliv jej lze marketingově využít pro zvýšení zájmu o mléčné výrobky dané značky. Pomáhá také při sledování kvality mléka, zvyšuje bezpečnost výrobků a omezuje ztráty při výrobě.
 
Konference P2E sdružení MESA se zúčastnilo 117 účastníků ze sedmnácti zemí. Zastoupeni zde byli jak uživatelé systémů MES z výrobních podniků, tak jejich dodavatelé; z České republiky byli dva posluchači.

(Petr Bartošík)