Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Konference OPC Day Europe 2015

Pátá konference OPC Day Europe se konala ve dnech 19. a 20. května v konferenčním centru firmy Microsoft v Paříži. Celkem se jí zúčastnilo 186 odborníků z 25 různých zemí světa. Účastníci hodnotili jednotlivé přednášky a za nejpřínosnější označili prezentaci Clemense Vasterse z hostitelské firmy Microsoft o integraci OPC UA a Azure IoT Services. Vysoko byla hodnocena i přednáška jeho kolegy Ericha Barnstedta o Windows 10, který představil IoT Core, nejmenší verzi tohoto operačního systému, poskytovanou vývojářům zdarma, a na živé ukázce předvedl komunikační zásobník ANSI C Stack, založený na serveru OPC UA.

 
Bernard Cubizolles z firmy GE vysvětlil, proč je OPC UA základem jejich celosvětové strategie rozvoje internetu věcí (IoT) a informoval posluchače o implementaci OPC UA Global Discovery Server (GDS), na světě první implementaci serveru založeného na části 12 specifikace OPC UA, který dokáže najít všechna zařízení OPC UA ve své komunikační síti a připojit je bez nutnosti jakékoliv konfigurace.
 
Účastníci se také dozvěděli o nové specifikaci komunikačního modelu PubSub (publisher-subscriber) s vylepšenou škálovatelností a flexibilitou pro budoucí aplikace IoT. Heiner Munz z firmy KUKA měl společně s Toddem Walterem z firmy National Instruments přednášku o tom, že OPC UA v kombinaci s TSN (Time Sensitive Networks) může v budoucnu sloužit i ke komunikaci v reálném čase.
 
Společnost Siemens představila své pojetí německého konceptu Industrie 4.0, který se stále více stává úspěšným vývozním artiklem: její referenční model architektury pro Industrie 4.0 (RAMI4.0) uvádí doporučení, jakou techniku a software pro Industrie 4.0 používat – a OPC UA je jediný komunikační standard, který tento model doporučuje.
 
Konference OPC Day Europe se za dobu své existence stala dobře etablovanou akcí, která nejen poskytuje množství aktuálních informací, ale je i vhodnou příležitostí k četným diskusím.
(Bk)