Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Konference o řízení výroby a logistiky

Začátkem června tohoto roku uspořádala společnost ICZ konferenci s názvem Řešení pro efektivní výrobu a logistiku, která představila softwarové i hardwarové produkty potřebné k řízení výroby a logistiky především v průmyslových podnicích. Firma ICZ na konferenci představila svá řešení informačních systémů výroby MES a logistiky. Jako novinku uvedla informační systém výroby Hydra, který vedle řízení výrobního procesu řeší také vertikální integraci výrobní a podnikové úrovně řízení. Překonává hranice mezi platformou strojů a zařízení a obchodně zaměřeným světem podnikových systémů (ERP). Řešení Hydra funguje na základě standardizovaných konfigurovatelných rozhraní, která umožňují hladkou integraci do existujícího prostředí informačních systémů. Pro zavedení systémů MES je významné vyřešit na úrovni výrobního procesu spolehlivou identifikaci výrobků. Systémy automatické identifikace vhodné do různých prostředí představila na konferenci firma PointX. Konference se zúčastnil také zástupce firmy HP, která pro spolehlivý běh informačních systémů výroby dodává servery a zálohovací zařízení. Průmyslové panely a počítače pro MES představila společnost AutoCont IPC. Logistická řešení sahající od regálů a podavačů až po komplexní systémy pro řízení skladů včetně softwaru dodává firma SSI Schäfer. Závěr konference byl věnován případovým studiím o využití systému Hydra, který se používá v mnoha firmách z oboru plastikářství, výroby automobilů, potravinářství, nábytkářství, ale také v elektrotechnickém a tiskařském průmyslu, ve výrobě obalů apod.

(ev)