Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference o průmyslovém Ethernetu – Indetcon 2005

číslo 2/2005

Konference o průmyslovém Ethernetu – Indetcon 2005

V Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 se 18. května 2005 uskuteční Industrial Ethernet Conference – Indetcon 200 Jde o první konferenci se zaměřením výhradně na problematiku tzv. průmyslového Ethernetu konanou v ČR. Průmyslový Ethernet v několika posledních letech obhájil svoji existenci v silné konkurenci již zavedených průmyslových komunikačních sběrnic, které v mnoha případech dokázal zcela nahradit. V současné době je jednou z mála metod umožňujících vytvořit jednotné komunikační prostředí, od nejnižší senzorové úrovně až po páteřní přenosovou infrastrukturu, potřebné k efektivnímu řízení technologických procesů v průmyslu, dopravě apod. Cílem konference je poskytnout aktuální informace o dosaženém stavu a předpokládaném dalším vývoji průmyslového Ethernetu a umožnit výměnu zkušeností v této oblasti. Přednášky význačných odborníků z ČR i ze zahraničí budou uspořádány do těchto tří tematických bloků:

  • vývoj průmyslového Ethernetu,
  • průmyslový Ethernet a reálný čas,
  • společný přenos technologických dat, videa a IP telefonie.

V rámci konference bude demonstrováno ukázkové řešení průmyslového Ethernetu jako sjednocujícího přenosového prostředí pro široké spektrum řídicích a zabezpečovacích systémů. Konferenci organizuje katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze s partnerskými společnostmi. Podrobné informace lze nalézt na http://www.indetcon.cz

(ed)