Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Konference o kybernetické bezpečnosti a smart grids

Moderní trendy v oblasti distribučních sítí jsou smart metering a smart grids. Inteligentní elektroměry, plynoměry nebo vodoměry dokážou ušetřit uživatelům výdaje za energie a média a usnadní jim dohled nad vlastní spotřebou, popř. doporučí servisní zásah, nastanou-li neobvyklé události. Distribučním společnostem umožní lépe predikovat chování spotřebitelů, popř. je i řídit. Z údajů pořízených inteligentními přístroji lze vyčíst mnoho informací, které mohou být užitečné oběma zmíněným stranám, distribuční společnosti a spotřebiteli, ale naneštěstí i dalším subjektům. Z odcizených dat o spotřebě elektřiny a plynu lze snadno odvodit, kdy obyvatelé bytu odjeli na dovolenou, a je tedy vhodná doba pro nevítanou návštěvu. U distribučních společností může narušení jejich informačního systému podvrženými daty nebo napadení počítačovým virem vést ke kolapsu distribuční sítě s mimořádně nepříjemnými následky. Otázky zabezpečení informací a informačních systémů, tzv. kybernetické bezpečnosti, jsou tedy s problematikou smart metering a smart grids úzce spojeny.
 
Konference European Smart Grid Cyber Security and Privacy, která se právě uvedenými tématy bude zabývat, se uskuteční
14. a 15. listopadu 2011 v Amsterdamu (Nizozemí). Navazuje na předchozí konferenci, která se konala v březnu 2011 v Londýně, a dá účastníkům možnost seznámit se s trendy v oboru a se zkušenostmi z praxe, jak realizovat spolehlivé zabezpečení informačních systémů a sítí distribučních společností. Bližší informace a přihláška jsou na www.smi-online.co.uk/smartgridprivacy9.asp.

(Bk)