Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Konference o elektrických pohonech v Plzni

Konference o elektrických pohonech v Plzni

Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony (ÚOS ELPO) při České elektrotechnické společnosti (ČES) uspořádá 12. až 14. června 2007 již 30. ročník konference o elektrických pohonech. Spoluorganizátory jsou katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky elektrotechnické Fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Škoda Electric, a. s. Konference je největším setkáním odborníků na elektrické pohony v České republice a její tradice sahá do roku 1955. Každoročně se jí účastní pracovníci z průmyslu, projekčních organizací, vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších institucí. Konference se již tradičně uskuteční ve společenském domě Peklo v Plzni a bude jako obvykle uspořádána do bloků. První blok shrne zkušenosti a poznatky z provozů, projektování, uvádění do chodu, provádění rekonstrukcí apod. Tyto příspěvky mohou pojednávat o kompletních pohonech nebo o jejich podsystémech, prvcích, technických prostředcích pro obsluhu a údržbu. Do dalších bloků budou zařazena odborná témata. Po zkušenostech z minulých konferencí je paleta námětů velmi široká. Patří mezi ně: pohony v průmyslových zařízeních a trakčních systémech, pohony s několika motory v technologických linkách, servopohony, servomechanismy a mechatronika, konvenční a nekonvenční způsoby řízení, interference a elektromagnetická kompatibilita, distribuované způsoby řízení, normalizace, certifikace atd. Dosud bylo k prezentaci na konferenci přihlášeno 74 příspěvků. Programový výbor je rozdělí na prezentace formou přednášky nebo dialogu u „plakátu“ (posteru). Všechny příspěvky budou uveřejněny ve sborníku konference vydaném na CD-ROM. Třetí den konference je vyhrazen odborným exkurzím. Letos se počítá s návštěvou výrobního závodu firmy Siemens a provozu pro výrobu trakčních elektrovýzbrojí ve Škoda Electric, a. s.

(ev)