Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Konference Nové trendy v oboru měření a regulace

Dne 2. září 2009 se v Praze konal již třetí ročník konference Nové trendy v oboru měření a regulace. Letošní ročník měl podtitul Kvalita, bezpečnost a spolehlivost měření začíná projektem.
 
Konference se zúčastnilo přes 160 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie a z řad dodavatelů investičních celků. Přednášky byly rozděleny do dvou tematických bloků: návrhy a projekty provozního měření v energetice, chemii a průmyslu a chemická analýza včera a dnes. Kromě přednášek byla konference doplněna i malou výstavkou.
 
Konferenci pořádala společnost JSP, s. r. o. Partnersky se na ní podílelo několik dalších významných firem z oboru techniky pro procesní výrobu; časopis Automa byl mediálním partnerem.
 
Třetí ročník – to už lze označit za začátek tradice. Proto jsem se obrátil na Jiřího Lenděla, ředitele společnosti JSP, s několika otázkami.
 
Vážený pane řediteli, letos se konal již třetí ročník konference Nové trendy v oboru měření a regulace. S jakým cílem jste konferenci před třemi lety pořádali poprvé? Co se od té doby změnilo? Jaké je základní tematické zaměření konference?
První ročník konference byl pro nás trochu krokem do neznáma, a to jak po organizační, tak po obsahové stránce. Nyní, po třetím ročníku, je již možné konstatovat, že to byl záměr, který se podařil. Před prvním ročníkem jsme pouze tušili, že by mohl být zájem o akci, která není tendenční, tj. nepodléhá zájmům jednoho výrobce, a má záběr od nových trendů, přes produkty až po příklady realizovaných projektů. Jako nezávislá obchodně-inženýrská firma si při výběru témat můžeme dovolit určitou míru objektivity. Tu vidím v tom, že propagujeme nikoliv „to svoje“, ale produkty, postupy a nové trendy, které se osvědčily v technické praxi. To je nakonec přesný průsečík zájmů zákazníků a investorů na jedné straně a seriózních dodavatelů a výrobců na straně druhé.
 
Jakému publiku je konference určena?
Odpověděl jsem částečně již v závěru předchozí odpovědi. Pokročilý zákazník a investor zpravidla hledá optimální poměr mezi cenou, spolehlivostí a výkonem. Do ceny přitom dokáže promítnout nejen pořizovací náklady, ale také náklady na údržbu a dlouhodobý provoz, přičemž očekává, že jeho technologie bude dobře fungovat i dlouho po uplynutí garancí dodavatele. Posláním naší firmy je tato oprávněná očekávání zákazníků naplňovat, a na konferenci a také na pravidelných akcích Školicího centra a při osobních setkáních se jim snažíme předat to nejlepší z osvědčené praxe.
 
V čem byl letošní ročník specifický? Jak jste s ním spokojen? Jakou máte vazbu od posluchačů?
Začnu s odpovědí od konce. Pro každého organizátora a přednášejícího je největší odměnou spokojený posluchač a takových posluchačů bylo na třetím ročníku více než 160. Přednášky končily spontánním potleskem a v přísálí s výstavkou probíhaly zajímavé technické diskuse. Specifikum letošního ročníku vidím právě v tom, že po celou dobu akce vládla příjemná neformální atmosféra. Za sebe i za organizační výbor tak musím s třetím ročníkem konference vyjádřit mimořádnou spokojenost. Ovšem nikoliv slepou, protože vždy je co zlepšovat.
 
Jakou má konference perspektivu do budoucna? Hodláte v pořádání těchto odborných konferencí pokračovat? Jaká témata a jaké novinky pro příští rok chystáte?
Podle velkého zájmu odborníků z širokého spektra průmyslových a inženýrských firem si dovoluji odhadnout, že konference „Nové trendy...“ má vedle úspěšné současnosti i dobrou perspektivu do budoucna. Nelitujeme proto svého úsilí ani vynaložených prostředků a v této dobré tradici chceme pokračovat. Přesné znění témat bude vybírat organizační výbor příštího ročníku na své nejbližší schůzce, ale již teď je možné říci, že bude opět volit to nejlepší z osvědčené technické praxe. Chtěli bychom rozšířit doprovodnou výstavku, o kterou byl mimořádný zájem, a vytvořit co nejlepší podmínky všem účastníkům konference. Těšíme se na osvědčenou spolupráci s časopisem Automa, odborníky ze škol i z praxe a všemi našimi obchodními partnery.
 
Děkuji za rozhovor.
 
(Bk)
 
Obr. 1. Jiří Lenděl, ředitel společnosti JSP, s. r. o.