Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Konference Měření teplot a tepla 2011 zrušena

Konference Měření teplot a tepla 2011, která se měla konat v Ostravě ve dnech 13. a 14. dubna 2011, se bohužel neuskuteční. Organizátorům konference se přes veškerou snahu nepodařilo v dané době zajistit odbor­ný přednáškový program odpovídající kvali­tou a rozsahem standardu mezinárodní konfe­rence. Rozhodli se proto od pořádání konfe­rence v uvedeném termínu upustit. Jestliže v budoucnu nastanou příznivější podmín­ky, bude zainteresovaná odborná veřejnost o novém termínu konání konference včas informována. Mezitím zůstává v platnosti kontaktní adresa jkupka@tanger.cz, popř. odkaz na webovou stránku spolupořádající firmy www.tanger.cz.

(jk)