Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Konference Kaspersky Lab v Soči

Ve dnech 19. až 21. září uspořádala společnost Kaspersky Lab v ruském městě Soči mezinárodní konferenci na téma Kybernetická bezpečnost v průmyslu: příležitosti a výzvy v době digitální transformace.

Podobnou konferenci pořádala Kasperky Lab již pošesté a účastnili se jí přední odborníci na digitální zabezpečení průmyslových řídicích systémů, specialisté a manažeři z přibližně dvaceti zemí: více než 250 účastníků přijelo kromě domácího Ruska také z Číny, USA, zemí EU, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Íránu, Egypta nebo Japonska. Byli mezi nimi zástupci významných firem v oboru (Honeywell, Schneider Electric, Omron Corporation, Siemens), výzkumníci a profesoři z mezinárodních univerzit a výzkumných institucí (Clemsonova univerzita v Jižní Karolíně v USA, Singapurská univerzita techniky a designu, německý Fraunhoferův institut optroniky, systémové techniky a zpracování obrazu nebo Ruské národní koordinační středisko pro počítačové incidenty). Mezi pozvanými hosty a řečníky byli také zástupci americké asociace pro automatizaci ISA, která se problematice kybernetické bezpečnosti v průmyslu dlouhodobě věnuje (soubor standardů ANSI/ISA 62443, dříve ISA S99, je jejich dílem), nebo prestižní konzultantské společnosti ARC Advisory Group, která nedávno otevřela svou pobočku v Rusku.

Hlavním tématem všech přednášek, diskusí a sdílení informací bylo, jak bezpečně propojit informační techniku a systémy s průmyslovou řídicí technikou, ať jde o řízení strojů, robotů, celých závodů, nebo distribučních sítí. Diskutovalo se rovněž o využití umělé inteligence při zajišťování kybernetické bezpečnosti, aktuálních principech hodnocení zabezpečení průmyslových řídicích systémů nebo o možnostech využití penetračních testů v průmyslu. Mnohé zcela nové problémy s sebou přinášejí koncepce průmyslového internetu věcí, průmyslu 4.0, smart gridssmart cities.

Konference se skládala z plenárních přednášek a paralelních podnikatelských a technických sekcí. Celkem polovina z padesáti přednášek byla prezentována řečníky ze zemí mimo Rusko.

V podnikatelské sekci se diskutovalo mj. o regulatorních požadavcích v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je např. nový ruský zákon o kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury, dále o tom, jak vybrat efektivní nástroje k zajištění kybernetické bezpečnosti, a o praktických aspektech zajištění kybernetické bezpečnosti v průmyslu.

V technické sekci si účastníci vyměňovali zkušenosti s implementací opatření na zabezpečení průmyslových řídicích systémů v praxi, s detekcí kyber-fyzických hrozeb a hledáním slabých míst v průmyslových řídicích systémech.

Během přestávek mohli účastníci zavítat též na výstavku, kde měli možnost seznámit se s produkty Kaspersky Lab, ICL System Technologies, Advantech a USSC. Ve stánku firmy Kaspersky Lab mohli účastníci poprvé vidět také nový KICS for Networks: specializovaný software pro sledování průmyslových komunikačních sítí, který detekuje všechny anomálie v provozu a registruje důležité události z hlediska zabezpečení informací bez toho, že by jakkoliv ovlivňoval vlastní řízení průmyslových procesů.

Během konference jsem natočil dva rozhovory, na jejichž základě vzniknou články, které budou zveřejněny v následujících vydáních časopisu Automa: o mýtech v oblasti zabezpečení průmyslových řídicích systémů a o chytré výrobě a průmyslu 4.0 v Rusku. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu

Obr. 2. Doprovodná výstavka představila mj. řešení KICS for Networks od Kaspersky Lab