Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Konference JSP – Nové trendy v oboru měření a regulace

Další ročník úspěšné konference Nové trendy v oboru měření a regulace, pořádané společností JSP, tentokrát s podtitulem Měření polohy hladiny v teorii a praxi, se bude konat 25. října 2012 v Praze.

Cílem konference je vytvořit odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky. Nejde zde jen o jednostranné sdělování nejnovějších poznatků, ale také o oboustrannou diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností.

Program a registrace jsou dostupné na www.jsp.cz/konference.     

(ed)