Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Konference JSP Měření a regulace zamířila na Slovensko

Společnost JSP Měření a regulace uspořádala 8. září v Košicích a 22. září v Senci u Bratislavy pro své zákazníky a další zájemce odbornou konferenci na téma Nové trendy v oboru měření a regulace. Program byl zaměřen především na měření teploty a jeho partnery byly firmy Omron Electronics a Micro-Epsilon Czech Republic, mediálními partnery časopisy ATP Journal a Automa.

 

Z mého pohledu byly nejzajímavější přednášky Jarmila Bukovského (JSP) o měření teploty skloviny a jiných tavenin a Juraje Devečky z partnerské společnosti Micro-Epsilon o teorii a praxi bezkontaktního měření teploty.

 

V případě měření teploty skleněné taveniny je nutné používat speciální snímače s ochrannými trubkami, včetně trubek safírových. Takové snímače jsou extrémně drahé, ale použití opravdu odolných materiálů se vyplatí, protože prodlouží jejich životnost. Přednáška se věnovala správné montáži a použití snímačů a rozboru jejich přesnosti včetně doporučení pro kalibraci.

 

Juraj Devečka se věnoval zejména praktickým doporučením, jak správně bezkontaktně měřit teplotu. Bezkontaktní měření teploty vypadá na první pohled jednoduše, ale je v něm mnoho zrádných momentů. Speciálně měření teploty skla a tavenin není jednoduché – nestačí jen vybrat snímače určené pro tyto měřicí úlohy, ale také je správně použít. Že je problematické měřit teplotu předmětů, jejichž emisivita se mění s teplotou, je známé, stejně jako to, že měřit teplotu předmětů s velkou odrazností je v podstatě nemožné, ale přednášející uváděl i mnoho dalších problémů a chyb při bezkontaktním měření teploty s návodem, jak se s nimi vypořádat. Bezkontaktní měření teploty je moderní, perspektivní, ale náročný obor.

 

Ostatní přednášky byly neméně zajímavé: Rastislav Myjavec z firmy Omron představil novinky v sortimentu firmy: řadové svorky, komponenty pro rozváděče, regulátory teploty, relé nebo zdroje napájení. Peter Horňák (JSP) se věnoval měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, Václav Andr (JSP) převodníkům teploty a závěrečná přednáška patřila Jarmilu Bukovskému (JSP) a její téma bylo zásady kalibrace snímačů a význam akreditace.

 

Obě konference se setkaly s velkým zájmem odborníků a zúčastnilo se jich celkem 129 posluchačů.

Petr Bartošík

 

Obr. 1. Konference společnosti JSP Nové trendy v oboru měření a regulace v Košicích