Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference ISTI 2006 – informační systémy a technologie pro průmysl

číslo 12/2005

Konference ISTI 2006 – informační systémy a technologie pro průmysl

Cílem konference s výstavou s názvem ISTI 2006 – Informační systémy a technologie pro průmysl je nabídnout odborníkům z průmyslu v ucelené formě aktuální informace o produktech, metodách, službách a referencích v oblasti průmyslové informatiky v ČR. Akce se uskuteční v Konferenčním a sportovním centru v Nymburce ve dnech 1. až 2. března 2006. Navazuje na velmi úspěšné firemní konference a semináře z předcházejících let věnované jak problematice úrovně MES (Manufacturing Execution Systems), tak i podnikové úrovni řízení průmyslového podniku.

S ohledem na potřeby praxe umožní konference ISTI 2006 účastníkům prezentovat i získat ucelený pohled na současnou úlohu informatiky a komunikační techniky v celé šíři informačních potřeb především výrobního podniku. Tematicky pokryje tyto oblasti:

  • podniková úroveň řízení (ekonomika a účetnictví, ERP, APS, CRM, SCM, MIS, BI, EAM, řízení projektů, správa dokumentace, HRM, GIS atd.),

  • informační systémy pro výrobu (MES),

  • technická příprava výroby (TPV, CAD, CAM),

  • komunikace (hlasové služby, intranet a internet, bezdrátová komunikace, informační bezpečnost atd.),

  • technické a programové prostředky pro řízení a práci s daty,

  • služby (poradenství, projektování, vývoj a implementace, integrace systémů, outsourcing atd.).

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník anotací přednášek a CD-ROM s úplnými texty přednášek a prezentací.

Lze říci, že takto speciální a přitom široce pojatá akce v oblasti podnikové informatiky, souhrnně pojednávající témata mnoha monotematických konferencí, u nás dosud chyběla.

Další informace lze nalézt na http://www.adam-ova.cz, popř. získat přímo u pořádající agentury AD&M (Ing. Petra Adamová, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz, tel./fax: +420 596 919 977, GSM: +420 723 746 160).

(ed)