Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Konference IQRF Summit 2018

Konference o internetu věcí – IQRF Summit 2018, se konala ve dnech 24. a 25. dubna v Praze. Návštěvníci měli možnost vidět, které firmy a jakým způsobem realizují své projekty z oblasti chytrých měst, chytrých budov a průmyslu 4.0 prostřednictvím bezdrátové komunikace IQRF. IQRF je paketově orientovaná rádiová komunikace v pásmu ISM, vyvinutá českou firmou Microrisc. V současné době se o propagaci stará sdružení IQRF Alliance z. s. a o rozvoj společnost IQRF Tech s. r. o. Mezi členy sdružení právě na konferenci vstoupila i společnost IBM.

V IQRF Allianci vzniká nabídka interoperabilních produktů, které umožňují postavit různá řešení IoT. Pro zákazníka je velmi snadné připojit nové zařízení certifikované pro IQRF do komunikační sítě: stačí, aby měl speciální aplikaci a naskenoval do ní optický kód produktu. To, jak připojit zařízení do sítě pomocí metody Smart Connect, vysvětlil ve své přednášce Vladimír Šulc, jednatel společnosti IQRF Tech a „duchovní otec“ IQRF. Zařízení stačí identifikovat v řídicím prvku sítě, např. prostřednictvím QR kódu, a jeho připojení do sítě je potom už automatické.

Návštěvníky zaujala např. přednáška Fabrizia del Maffea, výkonného ředitele AAEON Europe, o tom, jako spolupracují čipy Movidius Myriad 2 s komunikační sítí IQRF. Movidius Myriad 2 od firmy Intel jsou moduly určené pro pokročilé zpracování obrazu v jednočipové jednotce. Fabrizio del Maffeo hovořil o tom, že řešení využívající tyto čipy a vhodný komunikační standard, např. IQRF, umožňuje např. automaticky zjistit kolaps osoby ve sledovaném prostoru a vyvolat poplach nebo přivolat pomoc.

Chinru Lin, prezident společnosti Ardomus Networks Corporation, ukázal ve své prezentaci, že komunikace IQRF je vhodná nejen pro velké projekty, ale také pro domácí automatizaci.

Tech Data, světová distribuční společnost sídlící v Barceloně, přislíbila svou pomoc členům aliance s propagací a nabídkou jejich produktů a řešení v globálním měřítku jako jejich channel partner.

V oblasti chytrých budov zaujaly projekty zabývající se optimalizací vytápění hotelů podle plánované obsazenosti pokojů nebo monitorováním sanitární techniky, kdy se sleduje frekvence odpouštění vody. To je prevence proti některým infekčním chorobám. Například voda kontaminovaná bakteriemi rodu Legionella může způsobit legionelózu nebo pontiackou horečku. Proto je vhodné vodu pravidelně odpouštět a tím potrubí propláchnout.

Ochrana lidských životů, zdraví, ale i úspora nákladů – tato témata byla centrálním bodem prezentací průmyslu 4.0. Sledování stavu železničních náspů v Británii předchází haváriím vlaků. Práce ve výrobních halách s sebou nese riziko zranění, a proto je vhodné pomocí senzorů monitorovat stav prostředí a zaměstnanců. Zničení drahého výrobního vybavení lze předejít sledováním stavu jeho součástí a zasíláním zpráv do centrální aplikace, kde jsou data vyhodnocována a popř. se vybaví alarm.

Chytrá města mohou obsahovat chytré veřejné osvětlení či chytré osvětlení budov. Výhodou těchto řešení je úspora nákladů a větší komfort lidí. Další z důležitých součástí moderního chytrého města je snímání stavu venkovního ovzduší nebo sledování obsazenosti parkovišť speciálními senzory pod jednotlivými parkovacími místy.

Všechny prezentace jsou ke stažení na webu konference IQRF Summit 2018.

Během konference se konaly dva paralelní workshopy cílené na výrobce zařízení a na integrátory IoT řešení. Výrobci si vyzkoušeli celý proces od připojení zařízení přes úpravu firmwaru podle standardu IQRF až po certifikaci a umístění zařízení do repozitáře IQRF a na Marketplace IQRF Alliance.

Integrátoři byli seznámeni s komponentami ekosystému IQRF a vyzkoušeli si sestavení funkčního celku od senzorů a akčních členů přes komunikační brány až po aplikace v cloudu. Díky novému repozitáři IQRF je celý proces výrazně zjednodušen. Repozitář IQRF rozvíjí IQRF Alliance společně s partnery.

Na konferenci byl také vyhlášen vítěz soutěže IQRF Wireless Challenge IV. Vítězný projekt vzešel z VŠB-TU Ostrava. Jeho autor Jan Velička detailně zpracoval prototyp dvou měřicích modulů environmentálních hodnot. Tyto moduly jsou zapojitelné do ostatních rozšiřujících modulů typu DDC od firmy IQRF Tech. Ve vizualizaci jsou zobrazovány naměřené hodnoty tlaku, teploty a koncentrace oxidu uhličitého.

Součástí summitu byla již tradičně i společenská akce umožňující neformální setkání účastníků. Lidé tak mohli diskutovat nad tématy, která je zajímají a která mají společná.

Časopis Automa byl jedním z mediálních partnerů konference.

[Tisková zpráva IQRF Alliance z. s., 25. 4. 2018.] 

(Bk)