Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference Inforum 2017 ohlásila věk provázané inteligence

Společnost Infor, dodavatel odvětvově zaměřených podnikových aplikací s cloudovými funkcemi, na své globální konferenci Inforum 2017 v New Yorku uvedla na trh odvětvově specifickou podnikovou platformu umělé inteligence (AI) Coleman pro aplikace Infor CloudSuite. 

Platforma Coleman umí těžit data a využívá výkonné strojové učení ke zlepšení takových procesů, jako jsou řízení zásob, směrování dopravy a plánování prediktivní údržby. Rovněž poskytuje doporučení generovaná umělou inteligencí tak, aby umožnila uživatelům přijímat kvalifikovanější a rychlejší podnikatelská rozhodnutí. Kromě toho se platforma Coleman chová také jako chytrý partner systémů umělé inteligence rozšiřující práci uživatelů o nové možnosti: využívá rozpoznávání přirozené řeči a obrazu k chatování, naslouchání, hovoru a identifikaci obrázků a tím k efektivnějšímu využívání technologických zařízení uživateli. 

Konverzační rozhraní

Platforma Coleman rozvíjí konverzační vztah s uživatelem prostřednictvím sociálního uživatelského rozhraní Infor Ming.le nebo jiného syntetického interakčního rozhraní. Tím se zvyšuje efektivita práce uživatelů, kteří jsou podle různých studií schopni hovořit třikrát až čtyřikrát rychleji než psát. Díky zpracování množství dat v softwaru Infor CloudSuite automatizuje platforma Coleman funkce vyhledávání a agregace, jež zabírají až 20 % pracovního času, a tím významně zvyšuje produktivitu. 

Automatizace komplexních procesů

„Infor věnoval mnoho let vývoji automatizace procesů, které se řídí jasnými pravidly, jako jsou např. účetní či výrobní procesy. Nyní využíváme strojové učení k přístupu k ohromným množstvím dat, abychom uživatelům usnadnili realizaci méně strukturovaných procesů, jako jsou komplexní rozhodování, konverzace a predikce,“ řekl Charles Phillips, výkonný ředitel společnosti Infor.

Platforma Coleman zvyšuje potenciál lidské práce čtyřmi způsoby:

  • konverzačním – interakce je přirozenější a efektivnější a poskytuje vyšší uživatelský komfort,
  • rozšiřujícím – slouží jako partner, který rozšiřuje pracovní aktivity uživatele,
  • automatizačním – stará se rutinní úkoly a tím umožňuje uživateli soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou,
  • poradenským – poskytuje inteligentní pohledy pomáhající uživatelům při rozhodování.

„Platforma Coleman je velmi výkonná, protože využívá kritická podniková data z aplikací Infor CloudSuite s podporou dodavatelských, logistických a finančních dat, jež analyzuje s využitím výpočetní síly veřejného cloudu,“ řekl Duncan Angove, prezident společnosti Infor.

První funkce platformy Coleman jsou dostupné již nyní. Jde např. o prediktivní řízení zásob pro zdravotnictví, cenovou optimalizaci pro hotelnictví a plánování sortimentu a řízení promoakcí pro maloobchodní prodej. V příštím roce Infor uvede funkce pro průmyslová odvětví. 

Dlouhodobá strategie

Coleman představuje ve společnosti Infor dlouhodobou strategii. V roce 2014 software Infor Cloudsuite umožnil analýzu důležitých dat z ERP s využitím veřejného cloudu Amazon Web Services. Společnost Infor získala firmu GT Nexus, která vyvinula obchodní platformu, jež umožňuje spolupráci celé obchodní sítě a sdílení dat, a poskytla firmě Infor přístup ke zhruba 80 % obchodních údajů, které jsou mezi dodavateli podniku, poskytovateli logistických služeb a finančními partnery k dispozici. V loňském roce firma Infor získala společnost Predictix, výrobce prediktivního softwaru pro maloobchod. Akvizice společnosti Predictix byla tak průlomová, že společnost odklonila interní skupinu nazvanou LogicBlox, aby se zaměřila výhradně na strojové učení. Na začátku letošního roku společnost Infor získala firmu Birst, jejíž platforma BI organizuje, harmonizuje a čistí data z různých podnikových systémů a převádí je do konzistentního formátu. Tyto změny umožnily vývoj integrovaného systému Coleman, který využívá strojové učení vyvinuté skupinou LogicBlox tak, aby mohl komunikovat a přijímat složitá rozhodnutí na základě informací získaných z dat v obchodních sítích CloudSuite a GT Nexus a harmonizovaných softwarem od společnosti Birst.

Další důležitou vývojovou aktualizací společnosti Infor je Networked CloudSuites, aplikace, která rozšiřuje funkci Infor CloudSuite o základní funkce z obchodní sítě GT Nexus. Síťové služby CloudSuites dovolují společnosti Infor nabízet některé funkce sítě obchodů GT Nexus bezprostředně v systémech CloudSuite zvyšující viditelnost, spolupráci, efektivitu a schopnost reagovat na celou síť a učinit podnik agilnějším a konkurenceschopnějším.

Vedle produktů Coleman a Networked CloudSuites společnost Infor oznámila integraci produktu Infor CRM s obchodním navigátorem LinkedIn, který pomáhá odborným prodejcům vytvářet těsnější interakce se zákazníky. Společnost také oznámila uvedení na trh softwaru Infor Concierge, samoobslužného nástroje pro zákazníky, který funguje jako jednotný portál pro všechny kontakty se společností Infor.

Zajímavý je rovněž přístup k jednotlivým úrovním zpracování dat a informací. V hierarchickém modelu lze hovořit o úrovních od nejnižší úrovně zdrojů dat v průmyslu přes úroveň archivace dat v cloudu až po úroveň sítí, následně úroveň analytického zpracování dat a nakonec nejvyšší úrovně využívající metody umělé inteligence. 

Výnos z předplatného v cloudu převýšil prodej licencí

Společnost Infor též oznámila výběr softwaru od společnosti Birst jako platformy pro podnikový systém společnosti Zodiac Aerospace, současného zákazníka využívajícího Infor ERP. Zodiac je francouzský letecký gigant s příjmy přesahujícími 5 miliard eur a 35 000 zaměstnanci.

V roce 2016 společnost Infor poprvé vytvořila většinu výnosů z předplatného cloudových aplikací, nikoliv z prodeje licencí. 

Rozhovor

Konference Inforum 2017 se zúčastnilo více než 8 000 návštěvníků, kteří měli mnoho možností využít přítomnost odborníků společnosti Infor, partnerských společností a také zákazníků ke konzultacím, sledování prezentací, testům jednotlivých modulů a rovněž k projednávání nových obchodních případů.

Při této příležitosti jsem oslovil pana Richarda Moora (European Public Relations Manager) a požádal ho o rozhovor: 

Společnost Infor zaujímá pozici předního světového dodavatele informačních systémů, řešení a služeb. Jak vnímá ze svého pohledu aktivitu Průmysl 4.0?

Infor je nadšen a inspirován hybnou silou, která se shromažďuje okolo Industry 4.0. Denně vidíme, že tyto moderní aplikace transformují výrobu a poskytují skokový start a růst, které výrobci potřebují – a zaslouží si je. Jsme nadšeni, že jsme součástí digitálních trendů po celém světě a poskytujeme výrobcům všech velikostí řešení, která jim pomohou odlišit jejich podnikání, optimalizovat produktivitu a přizpůsobit se zákazníkům. Je to nová éra, která má samozřejmě jisté problémy, ale celkově se objevují příležitosti pro výrobce, kteří jsou připraveni vstoupit do budoucnosti. 

V minulosti jsme byli svědky mnoha snah o propojení úrovně řízení technologických procesů s úrovní řízení podniků bez realizace vrstvy MES. Nebyly příliš úspěšné. Nejde jen o komunikaci a přenos dat mezi jednotlivými úrovněmi řízení, ale i o logické vymezení procesů a aktivit. S novými koncepty se objevují nové možnosti a přístupy k řešení komplexních informačních systémů v průmyslu. Jak se staví Infor k této příležitosti?

Propojení, viditelnost a integrace celého hodnotového řetězce byly vždy prioritami řešení Infor. Poskytujeme vysoce flexibilní softwarová řešení a architekturu, které umožňují integraci se staršími řešeními, aplikacemi třetích stran a doplňováním řešení společnosti Infor. To znamená, že můžete dosáhnout viditelnosti v celé organizaci, napříč divizemi, po celém světě. Složitost musí být zjednodušena, racionalizována a přeměněna na pracovní postupy, které šetří čas a zároveň přinášejí informace. Dashboardy založené na rolích pomáhají uživatelům spravovat svůj den mnohem jednodušeji, zlepšují předepsané pracovní postupy, zpracovávají kontextové analýzy a umožňují uživatelům sledovat personalizované klíčové výkonové ukazatele. 

V současné době iniciativy Industry 4.0 se často řeší otázky spojené s aplikacemi reál­ného času, pojmy big data a smart data, predikcemi a umělou inteligencí. Jakou pozici zaujímá Infor v této oblasti?

Řešení Infor pro výrobu zahrnují funkce s využitím všech těchto konceptů. Data, analytika, datová věda, prediktivní věda, strojové učení, čtení senzorů, umělá inteligence, rozpoznávání hlasu a další. Těmito způsoby pomáháme zákazníkům implementovat digitální strategie a převádět jejich podnikání. Inovace je kritickou součástí výroby. 

Nejen vztahy ve výrobních firmách doznají změny. V rámci internetu věcí lze očekávat i změny vztahů mezi konečnými zákazníky, zprostředkovateli, výrobci a např. servisními organizacemi. Jaké kroky v rámci IoT a IoS podniká Infor?

Změna je dnes jedinou konstantou ve výrobě. Vývoj bude pokračovat rychlým tempem. Výrobci musí být ve své organizace agilní, otevřeně orientovaní a inovativní. Řešení Infor pomáhají výrobcům spolupracovat, představovat nové produkty, vytvářet partnerství a sladit požadavky zákazníků. 

Společnost 4.0, průmysl 4.0, internet věcí, mobilní komunikace a lidé. Vynořují se nové otázky např. v souvislosti s odpovědností za provoz, za škodu, za obsah, za data, za komunikační kanály apod. Jak to vidí Infor?

Zavedení cloudu do procesu výroby je kritickým bodem pro další vývoj. Výrobci potřebují přijmout cloudová řešení, aby mohli být vždy agilní. My bychom se měli starat o hardware, servery, zabezpečení, aktualizace, zálohy atd. a výrobci se mohou plně věnovat zákazníkům a produktům. 

Připravil a rozhovor vedl Radim Adam.

Obr. 1. Konference Inforum 2017

Obr. 2. Richard Moore