Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Konference Hydraulika a pneumatika 2013

Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika se uskuteční ve dnech 23. až 25. října 2013 v Praze 1, Novotného lávka 5. Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvořit prostor pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Mezi hlavní témata konference patří hydraulické systémy ve výrobních strojích a zařízeních a v mobilní technice, vývoj hydraulických prvků, zejména hydrogenerátorů a ventilů. V oblasti pneumatiky se konference zaměří na pneumatické systémy a prvky a na jejich vývoj a využití. Pozornost bude věnována také použití tekutinových systémů v automobilovém průmyslu, strojírenských oborech a zemědělství. Stranou zájmu nezůstane ani řízení tekutinových systémů, využití metod umělé inteligence v tekutinových systémech a modelování a simulace systémů, numerické metody a programové prostředky ve výzkumu a vývoji tekutinových prvků a systémů. V neposlední řadě tématem konference bude také univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů.

Organizátory konference jsou katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Česká strojnická společnost, odborná sekce Hydraulika a pneumatika. Podobné informace o zaměření a programu konference jsou na http://ichp2013.vsb.cz/cz.htm.    

(ev)