Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Konference ERU 2010

Konference ERU 2010, kterou pořádá spo­lečnost Elcom, a. s., se bude konat ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 v hotelu Santon v Brně. Hlavním tématem v letošním roce bude kompatibilita rozptýlených zdrojů elek­trické energie s distribuční soustavou. Jedná­ní konference bude probíhat v těchto tema­tických blocích:
  • normy a předpisy EMC,
  • měření a vyhodnocování úrovní energetic­kého rušení,
  • zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci,
  • výkonová elektronika v energetice,
  • impulzní a vysokofrekvenční rušení,
  • kvalita dodávky a odběru elektrické energie.
Bližší informace o konferenci a přihláš­ka jsou dostupné na www.eru-konference.cz.

(Bk)