Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Konference Embedded in the Czech Republic

Konference Embedded in the Czech Republic

Výzkum vestavných (embedded) systémů v ČR byl představen na konferenci Embedded in the Czech Republic, která se uskutečnila 15. února 2007 na veletrhu Embedded World (13. až 15. února 2007) v Norimberku. Vlastní veletrh byl zaměřen na nabídku softwarových i hardwarových vestavných řešení. Přibližně 14 000 návštěvníků si na něm prohlédlo expozice 580 vystavovatelů. Na veletrhu se prezentovalo i několik českých firem. V samostatném stánku představila svou nabídku společnost Unis, zatímco firmu Emko Case bylo možné nalézt ve společném stánku s firmou Visual Data GmbH. Společně se rozhodly vystavovat také časopis nakladatelství Sdělovací technika a Technologické centrum Akademie věd ČR.

Příspěvky na konferenci

Konferenci Embedded in the Czech Republic financovala Česko-německá obchodní komora a organizačně ji zajišťovaly nakladatelství Sdělovací technika a Technologické centrum AV ČR. Konference byla spíše komorního rázu (obr. 1) a účastníci se na ní mohli dovědět o projektech a aktivitách firem a výzkumných pracovišť v ČR působících v oboru vestavných (embedded) systémů. Vystoupili zde dva odborníci z oddělení Zpracování signálů v ÚTIA AV ČR: Jiří Kadlec představil platformu FPGA pro urychlení digitálních signálových procesorů (DSP) pracujících s pohyblivou řádovou čárkou a Martin Daněk popsal řešení parciálních dynamických rekonfigurací v platformě FPGA. Firma Unis využila konferenci k objasnění funkcí programu Processor Expert, který je určen návrhářům hardwaru i softwaru vestavných systémů.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu konference Embedded in the Czech Republic

Tomáš Bohrn na konferenci představil strategii firmy ChipInvest a. s., zaměřené na rozvoj vývojového potenciálu ČR v oblasti integrovaných obvodů a řídicích systémů. Výzkumné projekty v oblasti vestavných systémů představili také dva zástupci českých technických univerzit. Zdeněk Hanzálek popsal četné projekty, které řeší katedra řízení FEL ČVUT ve spolupráci s průmyslovými podniky. Mezi jinými jde např. o implementaci operačních systémů reálného času (RT OS) do palubního počítače letadla nebo o vývoj simulátoru mikrořadiče COP8 v prostředí Java pro firmu National Semiconductors.

Další projekty vestavných systémů, které řeší katedra měření a řízení Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě, představil na zmíněné akci Ondřej Krejcar. Patří mezi ně např. vývoj vestavných systémů pomocí jazyka UML v reálném čase a pomocí multiagentních systémů, návrh vestavných systémů s mikrosenzory a mikroaktuátory či návrh vestavného řídicího systému pro robotický fotbal.

Konference a sedmý rámcový program EU

Cílem konference Embedded in the Czech Republic bylo upozornit na výsledky českého výzkumu v oblasti vestavných systémů a zvýšit šance podniků a výzkumných ústavů uspět se svými žádostmi o finanční prostředky přidělované Evropskou unií. Konference byla totiž načasována tak, aby se na ní mohly představit subjekty, které budou předkládat projekty ucházející se o finanční podporu rozdělovanou sedmým rámcovým programem EU, FP 7, na příštích sedm let (období 2007 až 2013). V tematickém celku ICT (Information and Communication Technology) je pro období 2007 až 2009 na projekty návrhu vestavných systémů (Embedded systems design) počítáno s podporou 40 mil. eur. Jak probíhá schvalování projektů, které se ucházejí o podporu sedmého rámcového programu EU, se mohou čtenáři dočíst na str. 82–83 v rozhovoru s Jiřím Kadlecem.

(ev)