Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Konference Ekosystém umělé inteligence v ČR

V dubnu pořádal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT konferenci Ekosystém umělé inteligence v ČR. Hlavními partnery akce byly společnost Microsoft, s. r. o., Svaz průmyslu ČR a iniciativa AICzechia. Konference si kladla za cíl naznačit cesty, jak udržitelným způsobem urychlit přenos výsledků výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence do průmyslu.

CIIRC ČVUT vychází ze zjištění, že v podmínkách ČR již zrychluje základní i aplikovaný výzkum umělé inteligence, a identifikoval přibližně padesát start-upů v oblasti AI. Ústav je však stále daleko od schopnosti široce nabídnout ověřená horizontální nebo odvětvová řešení pro digitální transformaci a průmysl 4.0, která by již zahrnovala nástroje umělé inteligence.

Řečníci a diskutující vyjádřili potřebu synergie výsledků výzkumu a vývoje platforem či nástrojů pro AI ve veřejném i v soukromém sektoru. Možnou cestu spatřují např. v motivačních formách přenosu duševního vlastnictví formou univerzitních firem spin-off. Globální firmy v soukromém sektoru mohou zase vytvářet podpůrné programy pro start-upy spolu s cloudovými platformami pro rychlou tvorbu přidané hodnoty v oblasti aplikací AI a systémů s malými vstupními investicemi. Tyto firmy chtějí podporovat růst přidané hodnoty v celém řetězci výzkumu AI – vývoje znovu využitelných modulů AI – integrace do odvětvových řešení – poradenství pro disruptivní změny a nové pracovní postupy v rámci digitální transformace firem i veřejné správy. Odtud i podtitul konference: vytvořme v našem regionu životaschopný ekosystém umělé inteligence, který přiláká a udrží vědce i vývojáře v Česku, který přinese udržitelné podnikání a zvýší konkurenceschopnost českého průmyslu. Velmi důležitým tématem k diskusi bylo napojení výzkumu v CIIRC ČVUT na evropské sítě a evropský systém DIH (Digital Innovation Hubs) pro AI.

Jedním z partnerů konference byl i Svaz průmyslu ČR, který zastřešuje mnoho místních i globálních firem včetně start-upů a prezentuje jejich podněty MPO i Úřadu vlády ČR při tvorbě Národní strategie AI. To bylo ostatně i dalším cílem této konference: ukázat, které start-upy a jejich scénáře AI jsou již úspěšné v praxi a mohou sloužit jako vzory pro nové týmy.

Účastnící konstatovali, že problematikou AI se zabývá více než 900 odborníků v ČR. Je v zájmu všech, aby vytvářeli přidanou hodnotu české ekonomiky a jejich výsledky nebyly „vyváženy“ do zahraničí. Je to jedna z cest, které mohou pomoci naší ekonomice neztratit kontakt se světovou špičkou. Výhodou by bylo kompletní zmapování aktivit, témat a projektů, které jsou na tomto poli realizovány, a porovnání s reálnými potřebami průmyslových a dalších podniků. Určitá centrální správa, především státem vložených prostředků, se jeví jako nezbytná. Další cestou k uplatnění výsledků je spolupráce s dostatečně velkými firmami, které mohou jako prostředníci umožnit s dostatečnou zárukou umístění výsledků práce start-upů u potenciálních zákazníků požadujících od dodavatele nejen výborné technické řešení a nové smělé myšlenky, ale také dostatečnou kredibilitu, zkušenosti s velkými projekty a stabilní tým odborníků.

Na konferenci padlo mnoho skvělých myšlenek ohledně uceleného přístupu k problematice umělé inteligence a jejího uplatnění ve společnosti. Určitě to byl jeden z více prvních kroků. Je třeba věřit v to, že účastníci této akce budou mít zájem, chuť a potřebu se na tomto konceptu podílet.

Radim Adam