Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konference Diagon ve Zlíně pokračuje v tradici

číslo 8-9/2005

Konference Diagon ve Zlíně pokračuje v tradici

Dne 26. dubna 2005 se ve Zlíně pod označením TD 2005 – Diagon 2005 uskutečnila již 28. konference na téma diagnostiky, spolehlivosti a bezpečnosti, a to s mezinárodní účastí. Celkem 37 účastníků konference, převážně z akademické sféry, vyslechlo 26 referátů uspořádaných do následujících pěti bloků (v závorkách jsou uvedeny počty referátů):
– doprava – bezpečnost a spolehlivost (6),
– diagnostika I (5),
– automatizace, regulace (6),
– diagnostika II (4),
– bezpečnost (5).

Všechny referáty, vesměs zajímavé, jsou uvedeny v tištěném sborníku o 172 stranách formátu A4 (ISBN 80-7318-293-9). S některými se čtenáři mohli seznámit i na stránkách časopisu Automa.

Organizačně konferenci zajistilo kongresové centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), známé jako Academia Centrum UTB (Jitka Grulichová, tel.: 576 032 062, e-mail: grulichova@rektorat.utb.cz, http://www.utb.cz), kde se lze podrobněji informovat o minulé konferenci Diagon, popř. o jejím budoucím ročníku.

(sk)