Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Konference Diago 2015 v Luhačovicích

Ve dnech 3. a 4. února 2015 se bude konat mezinárodní vědecká konference DIAGO® 2015, která je zaměřena na diagnostiku strojů a výrobních zařízení. Na přání účastníků bylo změněno místo konání, tentokrát konference proběhne v lázeňském prostředí Luhačovic v hotelu Harmonie I (dříve Fontána). V předvečer konference (2. února) se jako vždy uskuteční tradiční neformální setkání účastníků s doprovodným programem, proto je vhodné registrovat se již na 2. února 2015. Pořadateli této tradiční konference jsou Asociace technických diagnostiků ČR, o. s., a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní). Záměrem je, aby se vystoupení účastníků na konferenci nesla v duchu řešených příkladů z provozní praxe. Pro firemní účastníky bude stejně jako každým rokem vytvořen prostor k představení novinek v oboru. Příležitost k vystoupení budou mít v úvodu konference a dále se budou moci prezentovat na výstavce firem, která proběhne v odpoledních hodinách dne 3. února 2015.

 
Na webových stránkách www.atdcr.cz jsou potřebné informace ke konferenci, včetně formuláře pro elektronické přihlášení jednotlivce na konferenci Diago 2015 (přihlášení je závazné). Zvýhodněné vložné na konferenci Diago 2015 platí pro řádné členy ATD ČR, o. s.

(ed)