Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Konference Diagnostika 2005

číslo 1/2005

Konference Diagnostika 2005

Mezinárodní konference Diagnostika 2005 navazuje na tradici vědeckých konferencí organizovaných každý druhý rok oddělením elektrotechnologie katedry technologií a měření Elektrotechnické Fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Letošní konference, v pořadí již sedmá, se uskuteční v Nečtinách, ve školicím středisku Západočeské univerzity v Plzni, ve dnech 6. až 8. září 2005.

Neustále rostoucí požadavky na bezporuchovost elektrických zařízení s sebou nesou potřebu zvyšovat kvalitu, zdokonalovat jejich vlastnosti i parametry, přičemž je kladen zvláštní důraz na přesnost a vypovídací schopnost metod pro zajišťování informací o sledovaných systémech. Hlavním cílem konference proto je umožnit výměnu zkušeností a prezentaci dosažených výsledků v oblasti diagnostiky elektrických zařízení a při výzkumu vlastností elektrických prvků a systémů ve všech elektrotechnických oborech. Ke konferenci bude vydán sborník referátů s ISBN.

Konference se uskuteční formou plenárního jednání v těchto tematických blocích:

  • metody pro studium výbojové činnosti a ostatní střídavá měření,
  • stejnosměrná měření a metody,
  • provozní zkoušky elektrických zařízení,
  • sledování struktury a vlastností materiálů a prvků pro elektrotechniku.

Garantem konference je a veškeré další informace poskytne prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., tel.: 377 634 513, fax: 377 634 502, e-mail: mentlik@ket.zcu.cz.

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakty příspěvků je třeba doručit do 25. února 2005.

(ed)