Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Konference Brno Industry 4.0

Na počátku roku se konala již tradiční konference Brno Industry 4.0. Sál hotelu Best Western zaplnili především odborníci z průmyslových podniků Jihomoravského kraje, ale také z mnoha dalších míst republiky.

Pro tuto konferenci je typická tematická pestrost. Přednášky se dotýkaly většiny oblastí spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí a digitalizací průmyslu. Velkou pozornost vzbudily přednášky ohledně definování „digitálních strategií“, tedy postupů přechodu na počítačové řízení výroby a jejich limitů a úskalí. Prezentovány byly zkušenosti z praxe s těmito postupy z pohledu rychlosti jejich realizace a podmínek jejich úspěšného dokončení. Ohlas měly prezentace případových studií, ale také pohled dodavatelů na integraci PLC do celkového číslicového řízení výroby. Konkrétní příklady internetu věcí byly uvedeny v několika přednáškách a demonstrovány na příkladu tvářecích strojů.

Další přednášky byly věnovány aktuální roli systémů MES v chytré výrobě a možnostem poskytování služeb zaměřených jak dovnitř průmyslového podniku, tak do jeho okolí v dodavatelském řetězci.

Kromě ryze technických přednášek byla diskutována i situace s digitalizací v Rakousku, možnosti financování projektů 4.0, kybernetická bezpečnost ve světle průmyslu 4.0 a rovněž kvalifikační předpoklady pro úspěšnou realizaci a provozování projektů chytrého průmyslu.

Je nesporné, že výměna názorů a zkušeností je přínosná nejen pro posluchače, ale i pro řečníky a organizátory, kterými byly Industry Cluster, Regionální hospodářská komora Brno a další společnosti a instituce. 

(RA)