Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Konference Automation World 2000 Tour

Automa 9/2000

(Bk)

Konference Automation World 2000 Tour

Společnost ABB Automation uspořádala ve dnech 11. a 12. října 2000 v pražském hotelu Corinthia Towers mezinárodní konferenci Automation World 2000. Konference byla součástí celosvětového cyklu konferencí ABB a návštěvníkům ze střední Evropy se zde naskytla možnost seznámit se s novými trendy v automatizační technice této společnosti.

O čem se na konferenci hovořilo? Jistě nejvýznamnější novinkou, kterou Hans Hölmstrom, viceprezident BU ABB, ve své přednášce označil dokonce za začátek nové éry v automatizaci, jsou Industrial IT, průmyslové informační technologie. (Tento moderní koncept automatizace byl popsán v minulém čísle časopisu AUTOMA – č. 8/2000, str. 30-33). Industrial IT jsou již rozpracovány do podrobných detailů, a posluchačům tak mohly být předvedeny jednotlivé nástroje a komponenty: Industrial IT Controller, Industrial IT Engineering Tools, Industrial IT HMI and Process Visualisation, Aspect Objects, Industrial IT Information Management a Industrial IT Batch Solutions.

Připomeňme si, co je základní myšlenkou Industrial IT a proč mohou být považovány za významný krok kupředu v automatizační technice. Vtip je především v objektovém přístupu k automatizaci. Reálnému objektu (ventilu, motoru, snímači, robotu) jsou přiřazeny určité základní technické vlastnosti (výkon, rozsah, rychlost, spotřeba). Stejně důležité jsou i jeho provozní a ekonomické vlastnosti (životnost, náklady na provoz, požadavky na údržbu, kapacita). Přiřazení těchto vlastností – aspektů zajišťuje Aspect Objects™. Soubor aspektů obsahuje mj. grafické rozhraní pro ovládání a nastavování parametrů, textové dokumenty, např. návody a katalogové listy, tabulky se specifikacemi, záznamy o údržbě, ale také výkresy technologického zapojení v CAD, programy pro simulaci a programování zařízení a mnoho dalších potřebných dokumentů. Všechny tyto aspekty jsou nedílnou součástí připojeného zařízení, ačkoliv konkrétní údaje mohou být uloženy na různých počítačích v informační síti. Vazby a potřebné ovládače se aktivují pouhým připojením zařízení (plug and produce). Kliknutím na příslušnou ikonu lze vyvolat všechny údaje o provozu zařízení, jeho vytížení, plánované údržbě, kapacitních možnostech atd.

Ilustrujme si na jednoduchém příkladu, k čemu je to dobré. Při poruše, kdy se operátorovi na obrazovce objeví výstražné hlášení např. ventil 125/PM: porucha – kód 121, není třeba hledat v příručkách, který ventil vlastně poruchu hlásí a co znamená kód 121 – po kliknutí na údaj ventil 125/PM se objeví údaje o tom, kde je ventil umístěn (včetně schématu technologie), jaká je jeho funkce, kdo je jeho výrobcem a kdo zajišťuje servis, a po kliknutí na kód 121 se operátor dozví, co se s ventilem stalo, jak systém na poruchu reagoval (např. zda automaticky spustil záložní zařízení) a jak se má v dané situaci zachovat on jako operátor.

K údajům o zařízení má přístup každý, kdo má přístupová práva a potřebný prohlížeč (např. MS Internet Explorer). Objekty jsou uspořádány hierarchicky a lze je vyhledávat podobně jako složky a soubory ve Windows. Systém je založen na otevřených a všeobecně rozšířených standardech jako OPC, ODBC apod.

Nejde jen o jednotlivé přístroje. Podobné vlastnosti mohou být přiřazeny jednotlivým pracovištím, výrobním linkám, provozům i celým továrnám. Managementu to umožňuje získávat aktuální informace o provozu a podle nich plánovat optimální využití výrobních kapacit.

Zaplněné přednáškové sály svědčily o tom, že o nahlédnutí do “vývojové kuchyně” ABB je velký zájem. Nové produkty, které firma ABB představila, budou jistě výkonným nástrojem ke zvyšování produktivity a pružnosti výrobních organizací.