Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Konference ARaP s podtitulem Vzdělání pro průmysl 4.0

Cílem konference ARaP, jejíž dvanáctý ročník se bude konat ve dnech 29. až 30. listopadu 2016, je umožnit odborné setkání specialistů v oblastech souvisejících se zkratkou ARaP – automatizace, regulace a procesy. Zároveň chce nabídnout možnost odborné prezentace a zhodnocení dosud úspěšně používaných řešení, prostředků, postupů a metod, které se jeví jako perspektivní, efektivní a reprezentativní, i s očekávaným uplatněním ve strategii průmyslu 4.0.

 

První den konference bude věnován koncepčním záležitostem týkajícím se naplnění záměrů průmyslu 4.0, k nimž vystoupí s referáty představitelé akademických institucí, profesních svazů a několika firem, které mají s uplatněním nové koncepce vlastní zkušenosti. Po panelové diskusi naplánované na úterní dopoledne budou odpoledne následovat přednášky zahrnující vedle problematiky 4.0 názory k otázkám certifikace kybernetické bezpečnosti, exkurze a společenská část zahrnující mj. koncert Škampova kvarteta.

 

Druhý konferenční den je věnován prezentacím přijatých referátů (možnost přihlášek je do 31. 10). V nich se očekává, že referující na základě určitého poohlédnutí posoudí vývoj technických koncepcí, zejména těch, kterými se dané pracoviště stalo uznávaným a vyhledávaným. Převažujícím tématem přihlášených referátů jsou realizovaná řešení v oblasti provozní přístrojové techniky.

 

Náplň programu, zatím v předběžné podobě, je k dispozici na webových stránkách konference www.arap.cz. Mnozí z účastníků a zájemců z minulých let obdrželi po internetu již první oznámení o konání konference. Konference se uskuteční pod záštitou děkana v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze – Dejvicích.

(ed)