Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Konference ARaP 2018 – 14. ročník

Konference ARaP jsou tradiční specializovaná setkání odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů původně akronym vznikl – automatizace, regulace a procesy. Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně ústav přístrojové a řídicí techniky. Letos se na organizaci podílí také skupina pracovníků z ústavu výrobních strojů a zařízení, kteří jsou zároveň členy Českomoravské společnosti pro automatizaci. Tento zapsaný spolek v rámci ČSVTS podporuje konferenci jako svoji akci již několik let.

Termín pro dvoudenní konferenci je 13. a 14. listopad 2018. Uskuteční se v konferenčním sále Strojní fakulty ČVUT v Dejvicích. Na exkurzi a společenský večer s koncertem se účastníci přesunou do nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), kde ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 proběhnou neformální osobní setkání a diskuse.

V koncepci konference navazuje na nej­úspěšnější ročníky minulých let. Hlavní téma „pokročilá automatizace – cesta ke zvyšování produktivity“ bylo zvoleno s cílem poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech jako inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti, které jsou schůdné i v podmínkách malých a středních podniků. Náplň konference se nemůže nedotknout nosného tématu současných dní, tj. tématu průmyslu 4. 0. To není přímo zdůrazňováno, jako u mnoha jiných akcí, protože v případě konference ARaP jde hlavně o nová, chytrá a nově aplikovaná automatizační řešení, bez nichž nelze žádné vize realizovat. Z rozsáhlé oblasti automatizace jsou očekávány příspěvky zejména k těmto tematickým okruhům:

  • moderní snímače a akční členy,
  • řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA,
  • komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku,
  • sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení.

Jako reakce na vypsaná témata vznikl díky prázdninové akci předběžného přihlašování referátů základ aktuální nabídky viditelné již teď na webu konference. Z ní se bude vytvářet finální programová nabídka, kterou rozšíří přímým oslovováním významných odborníků a firemních představitelů dojednávané přednášky. S potěšením můžeme oznámit, že mezi závaznými přísliby se objevují jména jako Vladimír Mařík, Miloš Schlegel, Pavel Novotný, Zdeněk Burian, Marek Haumer, Zdeněk Chrdle a další. Nepochybně je doplní osobnosti z řad doposud málo oslovené akademické sféry nebo velkých automatizačních firem, jako jsou ABB, Siemens nebo Emerson. Za zmínku stojí informace, že vedle odborných specializovaných přednášek se stejně jako v minulosti podařilo do programu zajistit velmi zajímavá vystoupení všeobecně informativního technického charakteru.

Je očekáván zájem i mezi těmi, kteří se dozvědí o konání konference teprve z informace o právě zahájené závazné registraci šířené za pomoci mediálních partnerů a elektronickou poštou. Součástí registrační nabídky je nabídka volby různých prezentačních možností. Zaregistrovaní zájemci mají mj. možnost ještě do 15. října přihlásit referát. Kvůli potřebě současně zveřejnit finální verzi programu musí být text připraven ve verzi camera ready potřebné k publikaci v tištěném sborníku.

Pořadatelé uvítají vhodnou nabídku přednášek přehledového charakteru – tutoriálů buď bilancujících vývoj a trendy z posledních několika let, nebo nabízejících „rychlé“ seznámení s hojně zne/užívanými „up to date“ termíny. V minulosti účastnici vždy chválili poskytnutí přehledové informace o nejnovějších trendech, které z nedostatku času nestačili sledovat. Důležité je i upozornění pro vystupující autory, aby upřednostnili přehledovou formu prezentace zacílenou na použití v praxi před čistě teoretickými postupy neprokazujícími zřetelně reálnou využitelnost. Avšak ani komerčně nebo produktově orientovaná vystoupení firem nejsou cílem konference a nemohou převážit nad prezentací nových principů, vlastních zkušeností a originálních řešení. Marketingové potřeby firem lze na konferenci uspokojit volbou formy firemní prezentace, deklarované v programu jako komerční zahrnující nabídku distribuce doplňkových konferenčních a reklamních materiálů, reklamu na místě, zřízení konzultačního a náborového místa apod.

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora, nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s informacemi, které vyvolají zájem učitelů středních odborných škol. Studenti mají na konferenci volný přístup.

Pro konference ARaP je typická neformálnost, přátelská atmosféra, místo, kde se setkávají známí, často i ti, kteří se pro zaneprázdnění míjejí.

Potřebné průběžně aktualizované informace naleznou zájemci na stránkách konference www.arap.cz. Upozornění pro nové návštěvníky těchto stránek, kteří nemají funkční registraci z předchozích ročníků – po vstupu na jejich úvodní stránku potvrďte svůj souhlas se zasíláním aktuálních informací o konferenci ARaP 2018 na udanou e-mailovou adresu (opatření GDPR). Zajistíte si tak informovanost potřebnou při finálním rozhodování o Vaší účasti, na kterou se těší nejen pořadatelé, ale i vaši spoluúčastníci. 

prof. Bohumil Šulc

Obr. 1. Pohled do konferenčního sálu (ARaP 2016)