Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Konference ARaP 2013

Devátý ročník konference ARaP (Automatizace, Regulace a Procesy) se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 (čtvrtek a pátek) v konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze 6 – Dejvicích (www.arap.cz, cyril.oswald@fs.cvut.cz). Je to patrně nejvýznamnější česká technická konference v oboru automatizace. Pořádá ji ústav přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze ve spolupráci s Českomoravskou společností pro automatizaci a s mediální podporou odborného časopisu Automa a dalších odborných časopisů; odborným garantem je prof. Bohumil Šulc. Záměrem organizátorů bylo konferenci letos více otevřít odborníkům z praxe a učitelům odborných škol, aby sloužila potřebám jejich celoživotního vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace – tak, jak to obor automatizace vyžaduje.

V programu převažují příspěvky zaměřené na řízení technologických procesů, např. o bezsenzorovém řízení synchronních motorů nebo o řídicích systémech pro lokomotivy. Mnohé příspěvky popisují použití vyspělých (advanced) metod v řízení, např. modelování a simulaci při analýze rozložení teploty a tepelných toků v kotli, metody počítačového vidění a jejich využití ve flexotisku, v navigaci a měření, nebo použití modelu k návrhu prediktivní a fuzzy regulace či měření a simulace charakteristik pneumatického akčního členu. Významná část příspěvků je zaměřena na řízení a optimalizaci spalovacích procesů v kotlích na biomasu, na řízení bioplynových stanic a na techniku prostředí v budovách – např. na řízení mikroklimatu historických budov nebo na prediktivní řízení budov v praxi. S technikou chytrých budov souvisejí i příspěvky zaměřené na asistenční techniku, např. na možnosti využití mobilních snímačů v domácnostech nebo na informační a komunikační techniku pro zvyšování bezpečnosti seniorů. Některé příspěvky mají přehledový a naučný (tutoriálový) charakter: počítačové vidění v průmyslu (prof. Hlaváč), využití inferenčních senzorů v prediktivním řízení (prof. Havlena) nebo moderní senzory pro automatizaci (prof. Ripka).

Úplný program konference a registrační formulář jsou na www.arap.cz.

(šm)

Obr. 1. Přednaška prof. Sebastiana Dormida na loňske konferenci Arap