Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Konference ARaP 2012

Jako mediální partneři technické konference ARaP 2012 – Automatizace, regulace a procesy informujeme čtenáře, že její osmý ročník se bude konat v termínu 20. a 21. listopadu 2012 tradičně v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze, která konferenci organizuje ve spolupráci s Českomoravskou společností pro automatizaci ČMSA.

Ačkoliv tradičním záměrem konferencí ARaP je snaha vytvořit platformu pro setkávání odborníků z praxe, aby si mohli vyměňovat zkušenosti z oblasti realizace automatizačních řešení, letošní ročník bude obohacen o vyzvané přednášky významných zahraničních odborníků – členů technických komitétů a organizátorů konferencí IFAC PID 2012 (Brescia) a ACE (Nižnyj Novgorod). Účastníci tak mají jedinečnou příležitost nezprostředkovaně získat nejnovější informace o trendech zejména ve využití bezdrátových komunikací v regulační praxi, které bylo jedním z nejvýraznějších směrů, k němuž se většina účastníků z praxe na obou konferencích vyjadřovala. Nepochybně se k tomuto tématu svými poznatky připojí i čeští účastníci jak z praxe, tak i z akademického prostředí. Předpokládáme, že jejich zájem podpoří možnost uveřejnit své příspěvky v angličtině nejenom v konferenčním sborníku, ale i v časopiseckých publikacích, které mají při hodnoceních publikačních aktivit uznávanou indexaci. Nově se mezi takové zařadilo odborné univerzitní periodikum Acta Polytechnica, do jehož monotematicky zaměřeného čísla se počítá s několika vybranými referáty z konference. Široké čtenářské spektrum nabízí dohodnutá možnost otištění v anglické příloze MM Science časopisu MM Průmyslové spektrum. Upravené české verze vybraných referátů je připravena otisknout redakce časopisu Automa.

I přes tyto inovační kroky organizátorů zůstanou hlavní náplní konference firemní přednášky a příspěvky odborníků z praxe. Vítáno je spolupořadatelské zapojení firem, v jehož rámci je možné zasahovat do přípravy programu prostřednictvím účasti v programovém výboru. Určitě je možné za specifických podmínek přizvat zákazníky firmy k prezentaci novinek a úspěšných řešení firmy. Zůstává i možnost doplnit obecně využitelná sdělení čistě komerčními prezentacemi jak formou krátkého vystoupení v průběhu konference, tak i výstavním stolkem, informačními panely, reklamou ve sborníku apod.

Aktuální informace najdou zájemci na www.arap.cz.                                       

(ed)