Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Konference ARaP 2007 se uskuteční v Praze 6. a 7. listopadu

Konference ARaP 2007 se uskuteční v Praze 6. a 7. listopadu

Třetí v řadě odborných technických konferencí Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2007 se neuskuteční v Brně 5. a 6. listopadu 2007, jak bylo původně oznámeno, ale v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2007. Důvodem jsou vnitřní organizační změny oproti předchozím ročníkům, v jejichž důsledku převzala pořadatelskou záštitu nad konferencí Fakulta strojní ČVUT v Praze. Cíl konference – umožnit odborné veřejnosti zabývající se automatizací průmyslových procesů efektivně získat nové informace o vývojových trendech a metodách v oboru v podobě poznatků použitelných v průmyslové praxi – se nemění. Zachováno zůstává i osvědčené schéma kombinace vyzvaných přednášek, recenzovaných referátů a firemních prezentací.

Pro konferenci ARaP 2007 bylo zvoleno téma Inteligentní řídicí systémy, a to z pohledu:

  • použití při řízení a sledování technických procesů,
  • návrhu, simulačního a experimentálního ověřování,
  • diagnostiky a detekce provozních závad, řízení údržby,
  • výuky a zvyšování kvalifikace (ve školách a firemních kurzech), zvláště při použití efektivních moderních výukových prostředků (Internet based education).

Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština a jejím odborným garantem je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., z ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze (bohumil.sulc@fs.cvut.cz).

Redakce časopisu Automa, jeden z mediálních partnerů konference ARaP 2007, srdečně zve k aktivní i pasivní účasti a ke spolupráci na přípravě a realizaci konference ARaP 2007. Charakter svého zájmu můžete nejlépe vyjádřit příslušnou volbou z nabídky, která je dostupná po přihlášení na webových stránkách http://www.arap.cz, kde jsou také podrobné informace pro autory atd. Z dřívějška zaregistrovaní zájemci o konference ARaP již obdrželi, stejně jako v předchozích letech, pozvánku k účasti a další aktuální informace elektronickou poštou. Referáty do sborníku je třeba doručit v úplném znění ve stanoveném formátu do 1. října 2007. Účastníci bez příspěvku ve sborníku, jednotlivci i firmy, se mohou na konferenci přihlašovat průběžně do 2. listopadu 2007.

(sk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde