Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konference ARaP 2006 představí trendy v průmyslové automatizaci

číslo 11/2006

Konference ARaP 2006 představí trendy v průmyslové automatizaci

V Brně se 21. a 22. listopadu 2006 bude konat druhý ročník česko-slovenské odborné konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2006 – tematicky zaměřený na průmyslové řídicí a informační systémy.

V programu konference jsou jednotlivé příspěvky a vyzvané přednášky rozděleny do tří dílčích tematických bloků, z nichž každý obsahuje alespoň jednu přednášku přehledového, vysvětlujícího charakteru.

V úvodním odborném bloku Vývojové trendy a návrhové postupy pro průmyslovou regula je to např. přednáška Jiřího Vacátka, výkonného ředitele pro technický rozvoj firmy ZAT a. s., s názvem Milníky a trendy procesní automatizace, kterou doplňují jeho spolupracovníci Jaroslav Jančík referátem o regulačních možnostech firemního systému Pertinax obecně a Milan Kučera popisem realizace řízení pohonu vyvažovacího tunelu.

O tom, jak lze některé nové postupy vycházející z teorie úspěšně použít v průmyslové praxi, budou v bloku Aplikovaná progresivní řešení ve svých rozšířených referátech informovat prof. Jiří Tůma z FS VŠB-TU Ostrava (ve svém vystoupení se bude věnovat hodnocení účinku regulace na redukci vlivu náhodných poruch) a prof. Miloš Schlegel z FAV ZČU v Plzni (představí nový robustní regulátor teploty na principu „klouzavého režimu„). V přednášce prof. Vladimíra Maříka z FEL ČVUT v Praze a jeho spolupracovníků z firmy Rockwell Automation, nazvané Agentové technologie pro řízení v reálném čase, budou na dvou příkladech použití představeny možnosti perspektivního řízení v reálném čase využívajícího integraci agentů implementovaných ve vyšším programovacím jazyku s moduly implementovanými v jazyku kontaktních schémat podle IEC 61131-3.

V bloku věnovaném sběru, přenosu, zpracování a prezentaci dat v průmyslové praxi budou pravděpodobně nejpřitažlivější přehledové přednášky prof. Františka Zezulky z FEKT VUT v Brně s názvem Proměny průmyslové komunikace a prof. Lubomíra Smutného z FS VŠB-TU Ostrava Smart senzory a inteligentní instrumentace v průmyslových a bezdrátových počítačových sítích. Uvedené vyzvané přednášky předních odborníků budou doplněny přihlášenými referáty vybranými a směrovanými programovým výborem konference tak, aby byly v souladu s konceptem konference, tj. aby byly zajímavé pro účastníky a vhodně doplňovaly vyzvané přednášky. Výběr byl také ovlivněn snahou udržet rovnováhu mezi převahou zájmu o prezentaci aktivit z akademického prostředí a nedostatkem zájmu pracovníků z průmyslu ukázat některá ze svých progresivních řešení. Čestnou výjimkou v tomto zatím převládajícím trendu menšího zájmu průmyslových podniků je účast firmy ZAT a. s., která v úloze garanta z průmyslu nejenom výrazně přispěla do programu přednášek, ale osobní účastí svých předních odborných představitelů jistě napomůže i k úspěšnému průběhu doprovodného programu konference. Ten, jak je obvyklé, bude nabídkou kontaktů a neformálních diskusí mimo přednáškové prostory při přestávkách či společenském večeru i přítomností prezentačních stánků firem tvořit jistě zajímavou a důležitou součást konference.

Pořadatelé věří, že účastníci si z konference, nad níž převzal mediální záštitu i časopis Automa, odnesou úplný tištěný sborník přednášek, ale i mnoho inspirativních odborných informací a přínosné osobní zážitky.

Podrobné informace o programu konference a podmínkách účasti lze získat na http://www.arap.cz, popř. přímo u členů programového výboru.

(ed)