Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Konektory M12 pro potravinářství

V potravinářském průmyslu jsou stroje často čištěny tlakovou vodou, pěnou a chemikáliemi. Optimálním řešením připojení snímačů a akčních členů jsou v tomto případě konektory M12 od firmy Murrelektronik speciálně vyvinuté pro potravinářský průmysl. Vizuální kontrolu čistoty usnadňuje šedá barva plastového krytu, na níž jsou usazené nečistoty viditelné na první pohled. Pozoruhodné je i jedinečné těsnění konektoru: je utěsněn již při nasunutí konektoru, bez zašroubování. Konektory mají stupeň krytí IP66K, tzn. že odolají proudu vody o zvýšeném tlaku a průtoku 75 l/min nejméně po dobu 3 min. Tento stupeň krytí je požadován např. v mlékárenských závodech nebo v závodech na zpracování masa.

 
Do prostředí s ještě vyššími požadavky na hygienu a do agresivního prostředí jsou vhodné konektory M12 Steel s krytem z korozivzdorné oceli. Ty mají stupeň krytí IP69K, a odolávají tedy i tam, kde nestačí jen oplach, ale je nutné čištění vysokotlakou horkou vodou a párou, popř. dezinfekce agresivními sanitačními chemikáliemi. Jejich hlavní oblastí uplatnění je farmaceutický průmysl. Užití najdou i v agresivním prostředí v chemickém průmyslu.
 
Oba konektory se dokonale doplňují s rozbočovačem MVP12 Steel (viz str. 84), který má stejně jako konektory mimo jiné i certifikaci od firmy Ecolab, předního dodavatele sanitační techniky pro profesionální uživatele.
 

Murrelektronik CZ spol. s r. o., tel.: +420 377 597 935, e-mail: info@murrelektronik.cz, www.murrelektronik.cz