Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Konektory do průmyslového prostředí

číslo 8/2006

Konektory do průmyslového prostředí

Firma Harting je tradiční výrobce průmyslových a sdělovacích konektorů, a to včetně typů určených pro přenos dat v průmyslu. Díky vlastnímu vývojovému a zkušebnímu zázemí a spolupráci s technickými univerzitami rychle reaguje na specifické potřeby výrobců nejrůznějších zařízení, a tak průběžně rozšiřuje svoji nabídku o nová špičková řešení.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární konektor Han-Modular® Twin

Všechny nové výrobky firmy procházejí náročnými zkouškami a na základě jejich úspěšného absolvování se mohou vykazovat potřebnými certifikáty. Úplnou novinkou je certifikát kvality podle IRIS (International Railway Industry Standard), což je mezinárodní standard železničního průmyslu vytvořený Evropskou asociací železničního průmyslu (UNIFE), který slučuje požadavky na kvalitu ISO 9001 s dalšími specifickými požadavky železničního průmyslu. Firma Harting je první celosvětově působící společností, která certifikát kvality podle IRIS získala.

Průmyslové konektory

V oblasti konektorů do průmyslového prostředí, které vyžaduje vysoký stupeň krytí proti prachu a vlhkosti, odolnost proti agresivním substancím, vibracím, rázům, vysokým i nízkým teplotám a silnému elektromagnetickému poli, je firma Harting synonymem pro špičkové výrobky s dlouhou dobou života.

Její nabídka představuje systém několika tisíc položek, které lze kombinovat do celků podle originálních potřeb zákazníka. Silové konektory mohou vést až 650 A přes jeden kontakt při 4 000 V.

Obr. 2.

Obr. 2. Ethernetové přepínače Harting s krytím IP30 s možností volby rozhraní pro optická vlákna

Na opačném konci spektra jsou datové a hybridní konektory pro Ethernet kategorie 6 s krytím až IP68. Mezi těmito póly existuje velké množství typů vložek i pouzder. Lze kombinovat i různé typy navzájem v tzv. modulárních konektorech. Ty nabízejí až dvanáct kombinací v jediném pouzdru z celkem 32 typů metalických, optických a pneumatických kontaktů.

Novinkou letošního léta je konektor Han-Modular® Twin – kompaktní, prostorově úsporný, rychlý a snadno použitelný. Je kombinací dvou modulárních vložek v jediném pouzdru s vodicím a zároveň zemnicím kolíkem umístěným uprostřed (obr. 1).

Průmyslový Ethernet

Zkušenosti a sortiment předurčují firmu Harting k nabídce komplexních řešení v oblasti přenosu signálů i rozvodu energie v průmyslu. Decentralizované sítě potřebují datové uzly (přepínače, rozbočovače atd.) spolu s podpůrným napájením umístěné přímo ve výrobních halách. Potřeba vyrovnat se s obtížnými klimatickými podmínkami je kompenzována úsporami spojovacího materiálu a zejména flexibilitou sítě na její fyzické úrovni. To umožňuje pružně měnit strukturu výrobní linky, měnit či přidávat stroje, snímače a akční členy, které se snadno připojí do uzlu na nejbližší stěně. Firma Harting nabízí pro tuto oblast neřízené, nastavitelné a řízené přepínače s krytím IP65 nebo IP67 do hal, mezilehlé (in-between) přístroje k použití na rozhraní mezi IP67 a IP20, robustní přístroje s krytím IP30 nebo IP20 do průmyslových skříní a další podpůrné prvky (obr. 2). Například přepínače řady SmartCon nabízejí více než 100 funkčních variant snadno nastavitelných přes rozhraní USB.

Jediný dodavatel pro digitální, analogové i napájecí sítě

Je zřejmé, že ve výrobních provozech se potkává několik druhů sítí. Klasická „motorová“ síť napájí stroje a zařízení, na které jsou „navěšeny„ další sběrné a řídicí okruhy. Zde se uplatňují konektory řady Han, z nichž např. Han-Power® T nabízí snadno rozpojitelné připojení k rozvodu napájení (obr. 3). Odbočky tvaru T umožňují efektivně napájet mnoho zařízení zapojených za sebou – např. motorů.

Obr. 3.

Obr. 3. Konektorem Han-Power T lze snadno provést odbočky z rozvodu napájení

Vedle toho ethernetová síť se skládá nejen z metalického nebo optického vedení pro přenos bloků dat příslušnými protokoly. Obsahuje také mnoho aktivních prvků, které vyžadují vlastní stejnosměrné napájení, nejčastěji 24 V. Někdy lze tyto prvky napájet prostřednictvím datového metalického vedení, ale většinou je třeba položit speciální síť nebo použít hybridní konektory a kabely, jimiž lze vést data i pomocné napájení společně. Firma Harting nabízí kombinaci i všech sítí do společného optimálního řešení otevřeného dalšímu rozšiřování anebo změnám.

K použití např. v sítích průmyslového Ethernetu je určena řada konektorů microFX, obsahujících aktivní transceivery (vysílač s přijímačem) s diagnostickou funkcí pro přenos dat optickou cestou rychlostí až 125 Mb/s (obr. 4) i potřebné konektory pro jedno- i mnohovidová skleněná vlákna i optická vlákna z plastu.

Konektory pro elektroniku

Dominance firmy Harting v oboru konektorů do průmyslového prostředí nespravedlivě zastiňuje její nabídku konektorů pro obecné elektronické, telekomunikační a lékařské přístroje, která zahrnuje konektory DIN 41612, metrické konektory, typy MiniCoax a D-Sub (obr. 5) atd. Nabízeny jsou různé způsoby připojení vodičů od ovíjení, krimpování, prořezávání (IDC), klasického a povrchového pájení (SMT/SMC) až po zalisovávání (press-in).

Obr. 4.

Obr. 4. Konektor řady microFX pro optické kabely

Firma Harting tradičně klade důraz na nabídku pouzder s vysokým stupněm krytí a v robustním provedení, např. řada D-Sub waterproof se vyznačuje krytím IP67 a řada InduCom zase odstíněním velmi silného elektromagnetického pole.

Návrh a výroba kabelových svazků

Společnost Harting s. r. o. zajišťuje vedle dodávek konektorů značky Harting také komplexní zákaznická řešení v oboru kabeláže. Ta mohou kromě samotné výroby zahrnovat návrh nového nebo optimalizaci již existujícího kabelového svazku podle požadavků zákazníka včetně vypracování technické dokumentace. Výběr komponent přitom není omezen jen na značku Harting.

Obr. 5.

Obr. 5. Konektory Harting D-Sub pro povrchovou montáž

Outsourcing v oblasti kabeláže a inženýrských řešení – včetně oblasti Ethernetu – je u uživatelů kabelových rozvodů a sítí v poslední době stále populárnější. Přináší jim úsporu investičních nákladů na specializovaná zařízení i mzdových prostředků, jednodušší logistiku a současně dodávky špičkového řešení „na klíč„.

Technická podpora

Pro konstruktéry firma Harting vytvořila speciální interaktivní katalog on-line Harkis, který lze otevřít přes firemní webové stránky (http://www.harting.com). Obsahuje nejen úplné katalogové informace, ale i prostorové (3D) modely jako soubory *.iges, *.step a *.vrml, které lze importovat do většiny systémů typu CAD a zahrnout do vlastních inženýrských řešení a projektů. K dispozici jsou modely počínaje jednotlivými díly konektorů až po jejich kompletní sestavy. Zejména zajímavá je katalogová nabídka kompletních konektorových sestav řady Han, které lze díl po dílu sestavovat přímo na obrazovce počítače. Systém Harkis vždy nabídne všechny varianty pro následující krok, např. všechny vhodné typy pouzdra pro již vybranou vložku. Konstruktér tak má jistotu, že volí ze všech možných kombinací, že vybrané díly k sobě opravdu patří a že jsou ve výrobním programu. Ke každému dílu si může stáhnout výkres v souboru *.pdf anebo může díl objednat on-line.

Aktuální katalogy lze jako soubory *.pdf pohodlně stáhnout také z webových stránek firmy Harting. Posledními novinkami v tomto ohledu jsou dokumenty:

  • News 2006,
  • Industrial Connectors Han®, verze 02 3 (vydání 5/2006),
  • Connectors DIN 41 612, verze 03 6 (2/2006),
  • Ethernet Solutions for Automation IT,
  • IP 30 Ethernet Switch (3/2006),
  • Harting RJ Industrial® IP 20 cable assemblies (4/2006).

Ing. Tomáš Ledvina,
Harting s. r. o.

HARTING s. r. o.
Mlýnská 2
160 00 Praha 6
e-mail: cz@harting.com
http://www.harting.com