Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Koncept normy ISA-18 .00.02 o správě výstrah před schválením

Velmi očekávaný koncept normy ISA-18.00.02 Management of Alarm Systems for the Process Industries, připravované organizací ISA (International Society for Automation), má blízko k vydání a postupu do dalších etap schvalovacího řízení. Novou normu týkající se systémů pro správu výstražných hlášení vypracovává v rámci ISA její normotvorná komise ISA 18 Instrument Signals and Alarms. Poté, co do konceptu normy zapracovala rekordních 760 připomínek ze všech připomínek vznesených odborníky z průmyslu, měla komise ISA 18 v plánu uskutečnit ještě jedno závěrečné kolo připomínek, po jehož vyhodnocení hodlala do konce roku 2008 předložit konečné znění konceptu normy ISA-18 00 02 k odsouhlasení na úrovni komise.
 
Příprava konceptu normy ISA-18.00.02 byla hlavní náplní činnosti komise ISA 18 v roce 2008. Během posledních dvanácti měsíců byl k návrhu normy vznesen neobvykle velký počet – více než 2 500 – připomínek od uživatelů, dodavatelů a dalších odborníků z oborů využívajících spojité technologické procesy. Nick Sands ze společnosti DuPont, místopředseda komise ISA 18, je názoru, že tato vlna zájmu a široká odezva z praxe nejsou zase tak překvapivé, a zdůrazňuje: „Postupy a metody zakládající navrhovaný celostní přístup k životnímu cyklu systémů pro správu výstražných hlášení budou přínosem pro kterýkoliv závod provozující spojité technologické procesy. Zavedení normy, až bude hotova, pomůže uživatelům pochopit základní složky systému správy výstražných hlášení od jeho filozofie a zdůvodnění potřeby až po sledování a analýzu činnosti. Komise má v plánu vydat sadu technických zpráv s návodem, jak normu efektivně používat.“
 
Další informace o činnosti komise ISA 18 i ostatních normotvorných aktivitách organizace ISA lze nalézt na adrese organizace ISA (http://www.isa.org/standards)
[ISA Insights, říjen 2008.]
(sk)