Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Koncem května se vydejte na veletrh Sensor+Test 2017 do Norimberku

Kdo se zajímá o to, co je nového v oboru měřicí, snímací a zkušební techniky, má jistě ve svém diáři poznamenán termín 30. května až 1. června 2017. Tehdy totiž proběhne v Norimberku 24. ročník veletrhu Sensor+Test. Tento největší veletrh měřicí techniky v Evropě se i letos stane místem setkání konstruktérů, pracovníků vývoje a uživatelů v oblasti snímací, měřicí a zkušební techniky ze všech průmyslových odvětví. Návštěvu by si neměli nechat ujít studenti přírodních věd a technických oborů.

Organizátor veletrhu Sensor+Test 2017 AMA Service GmbH společně s hlavním garantem AMA Association for Sensors and Measurement předpokládají, že letos budou na výstavišti stánky šesti stovek vystavovatelů, které si přijde prohlédnout zhruba 9 000 návštěvníků.

Stánky na veletrhu budou jako každoročně uspořádány podle druhu měřených parametrů a principů měření, takže návštěvníci budou mít jednotlivé obory jako na dlani:

  • měření geometrických parametrů (přiblížení, polohy, úhlu, náklonu aj.),
  • měření mechanických parametrů (tlaku, síly, hmotnosti, mechanického napětí a momentu, hustoty a viskozity),
  • měření dynamických parametrů (rychlosti, zrychlení, vibrací a průtoku),
  • měření teploty,
  • měření klimatických parametrů (kombinace vlhkosti a teploty),
  • optická a akustická měření (pro detekci plynů a částic, fluorescenční a analytické metody, spektroskopie atd.),
  • měření teploty,
  • chemické senzory (zjišťování koncentrace výbušných, toxických a jiných plynů a kvality vzduchu),
  • měřicí a zkušební technika a monitorovací úlohy.

Speciální téma veletrhu zní Networked Measuring for Mobile Applications (měření propojené do sítě pro mobilní aplikace). Volbou tohoto tématu chce pořadatel veletrhu upozornit na to, že v současnosti má měřicí a snímací technika zcela nezastupitelnou úlohu v propojeném prostředí koncepce Industry 4.0, průmyslového internetu a internetu věcí. Snímací technika vybavená komunikačními rozhraními dodává přesná a spolehlivá data z reálných procesů, která jsou po náležitém vyhodnocení cenným zdrojem informací. Údaje jsou pořizovány autonomními měřicími senzory nebo senzorovými sítěmi, do nichž může být zapojeno i velké množství různých snímačů. Zásadním pokrokem propojeného prostředí je skutečnost, že uživatelům jsou dostupné výsledky lokálních měření. Jejich znalost může mít rozhodující vliv na efektivnost provozů.

Mobilní měřicí systémy budou představeny na měření ve zdravotnictví, ve vozidlech, mobilních strojích a ve vesmírné technice. Mnoho takových příkladů využití senzorů zapojených do sítí si budou moci návštěvníci veletrhu Sensor+Test prohlédnout na živých ukázkách ve výstavní oblasti nazvané Action Area. Předveden bude i bezpečný přenos z místa měření do stánku vystavovatele.

Speciální téma veletrhu Senor+Test bude také námětem prezentací v přednáškových fórech přímo na výstavní ploše. Návštěvníci se v nich seznámí s novými měřicími technikami a koncepcemi a také s tím, jak je v rozsáhlých sítích možné zabezpečit data proti neoprávněnému zásahu. Prezentovány rovněž budou celosvětové sítě, distribuované a nepřetržité pořizování dat, snadno ovladatelný software pro mobilní aplikace stejně jako propojení zkušebních úloh do sítě internetu věcí.

Také v tomto ročníku veletrhu Sensor+ +Test bude udělována cena za nejlepší výsledky výzkumu a vývoje v oblasti snímací a měřicí techniky AMA Innovation Award. Porota, sestavená z odborníků z univerzit, výzkumných institucí a podniků, bude u přihlášených produktů oceňovat především stupeň inovace a jednoznačnou využitelnost v praxi. Vítězům této soutěže bude rozděleno celkem 10 000 eur. O všech přihlášených přístrojích a jejich autorech bude možné se dočíst v brožuře, kterou sestaví organizátor AMA Association for Sensors and Measurement.

Veškeré informace o veletrhu Sensor+Test 2017 jsou na www.sensor-test.com.

(ev)

Obr. 1. Sensor+Test největši veletrh měřicia zkušebni techniky v Evropě