Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Konal se seminář o diagnostice sítí Profibus

Organizace Profibus CZ, zástupce organizace Profibus & Profinet International (PI) pro Českou republiku, uspořádala další ze seminářů pro odbornou veřejnost zaměřených na komunikační systémy Profibus a Profinet, které se konají přibližně dvakrát do roka. Tentokrát šlo o problematiku diagnostiky a správné instalace sítí Profibus. Podle statistik je totiž více než 90 % všech výpadků, a tím ve většině případů i nutného odstavení technologie, způsobeno nesprávnou instalací. Účast téměř šedesáti zájemců vypovídá o tom, že i v České republice je tato problematika velmi aktuální.
 
Na programu semináře byly dvě klíčové přednášky. Jedna z nich se zabývala zásadami správné instalace sítí Profibus na fyzické vrstvě RS-485, druhá probírala možnosti diagnostiky a hledání chyb na základě analýzy komunikace. Tyto dvě přednášky přednesli odborníci z Kompetenčního a školicího centra Profibus při katedře řídicí techniky na FEL ČVUT v Praze. Uvedené školicí centrum nabízí akreditované kurzy o komunikačním systému Profibus s možností udílení mezinárodních certifikátů, zaštítěných organizací PI.
 
Profibus je velmi flexibilní a spolehlivý komunikační systém, který však, podobně jako všechny ostatní vysokorychlostní digitální komunikační systémy, může být náchylný k výpadkům, jejichž prvotní příčinou jsou chyby v provedení instalace a v návrhu topologie. Špatně provedená kabeláž nebo špatně navržená topologie mohou vést k interferenci v komunikačním vedení, což má za následek poškození telegramů, které se po vedení přenášejí. Nesprávné zakončení vedení a mnoho dalších chyb převážně „mechanického“ charakteru mohou způsobovat odrazy na vedení, čehož následkem je opět možné porušení přenášených telegramů.
 
Na semináři bylo představeno několik možností, jak s použitím různých diagnostických nástrojů odhalit chyby v komunikaci, které třeba ani nemusí vést k výpadkům, ale představují potenciální nebezpečí a zvyšují riziko výpadků v budoucnu. V prezentacích i v praktických ukázkách bylo předvedeno, jak lze po odhalení chyby lokalizovat místo jejího vzniku, a byly uvedeny způsoby, jak postupovat při analýze možných příčin závad. Velký prostor byl rovněž věnován principům standardní a rozšířené diagnostiky sítě Profibus. Ukazuje se totiž, že v průmyslových instalacích je rozšířená diagnostika často opomíjena, ačkoliv právě díky ní je možné včas detekovat chyby jako výpadky senzorů nebo akčních členů, lokalizovat je a zajistit jejich nápravu. Často bývá tento typ diagnostiky v praxi zaměňován diagnostikou vyvolanou výpadkem komunikace. Používané diagnostické prostředky umožňují, stejně jako v předchozím případě, zaznamenat různé diagnostické události, interpretovat je a lokalizovat jejich příčinu. Na semináři bylo předvedeno několik ukázek této diagnostiky.
 
Na semináři se také představili členové organizace Profibus CZ z firem WAGO a Siemens. Uvedli diagnostické nástroje vhodné pro diagnostiku sítí Profibus a možnosti diagnostiky, které jsou k dispozici v rámci jejich zařízení Profibus-DP slave.
Jako host vystoupili zástupci společnosti SCADA Servis s prezentací a ukázkou diagnostických možností nástrojů firmy Softing. Následující seminář se bude pořádat v podzimním termínu tohoto roku. Více informací je možné nalézt na stránkách www.profibus.cz.
Pavel Burget, Profibus CZ
 
Obr. 1. Seminář o diagnostice sítí Profibus se těšil velkému zájmu