Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Komunikační strategie v projektech H2020

Dne 20. června 2017 jsem se zúčastnil semináře Komunikační strategie v projektech H2020, který uspořádalo Technologické centrum AV ČR, sídlící v Praze 6. Hojná účast svědčila o tom, že jde o téma, které výzkumníky pracující na evropských projektech zajímá, a současně je pro ně nové. Dozvěděli se o tom, jaký je rozdíl mezi diseminací a komunikací, jak implementovat komunikační strategii do návrhu projektů a které způsoby komunikace patří k nejúčinnějším.

Připomínám, že H2020, plným názvem Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace, je nejvýznamnější evropský program určený k financování vědeckých, výzkumných a inovačních projektů. Program je otevřen v letech 2014 až 2020 a do jednotlivých projektů se mohou zapojovat nejen vědecká pracoviště a výzkumné ústavy, ale také vývojová oddělení průmyslových firem i podniků, např. vývojová oddělení velkých firem, malé a střední podniky, jakož i neziskové organizace, občanská sdružení či asociace sdružující zájmové skupiny z oblasti výzkumu a průmyslu. Program Horizont 2020 má tři hlavní priority věnované excelentní vědě, dosažení vedoucího postavení EU v průmyslu a řešení společenských výzev. Protože celý program je spolufinancován z rozpočtu EU, je kladen velký důraz na to, aby se daňoví poplatníci členských zemí EU dozvěděli, na co jsou jejich peníze použity. Proto jsou nedílnou součástí všech projektů také komunikační aktivity.

Proč je toto téma zvláště pro vědecké pracovníky nové? Protože dříve byli hodnoceni výhradně za publikace ve vědeckých časopisech a prezentace na mezinárodních vědeckých konferencích. V současné době je rostoucí důraz kladen na popularizaci výsledků pro širokou veřejnost. A to je nepochybně dobře; nejen proto, že to pomůže zatraktivnit vědu a techniku zvláště pro mladé lidi, ale také proto, že vzájemné diskuse podpoří propojení vědy a průmyslu a urychlí využití výsledků projektů H2020 v praxi. 

Petr Bartošík