Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Komunikační prvky Moxa pro systémy pokročilého řízení dopravy

Správci silnic v současné době čelí mnoha výzvám. Například lepší řízení na často téměř plně vytížených silnicích a dálnicích může zvýšit bezpečnost a urychlit přepravu stejně jako omezit objem vypouštěných skleníkových plynů. Přechod ze zastaralých dopravních informačních systémů na systémy založené na vysokorychlostních páteřních sítích, které fungují v reálném čase a poskytují dispečerům včasné kritické informace, může dokonce snížit počet dopravních nehod.

 
Běžným dopravním zácpám lze předcházet tak, že se ověřené způsoby řízení použijí během dopravních špiček, prázdnin nebo jednorázových událostí. Monitorování stavu v reálném čase zase varuje řidiče před nepříznivým počasím, před případným nebezpečím při pracích na silnici a před dalšími neočekávanými situacemi. V případě nouze je možné vozovku automaticky uzavřít a předcházet tak vzniku dopravních nehod.
 

Spolehlivá vysokokapacitní IP síť s hierarchickým uspořádáním

Systémy ATMS (Advanced Transport Management Systems) vyžadují několikaúrovňovou síť, která zvládne propojit velké množství monitorovacích uzlů, jež přenášejí data o stavu dopravy i vozovky centrálnímu řídicímu systému a z něj. Ke sloučení několika 10/100Mb/s ethernetových přepínačů nižší úrovně, které jsou umístěné podél vozovek, lze použít páteřní gigabitové ethernetové přepínače, které pak dále převádějí data na vysokokapacitní SDH (Synchronous Digital Hierarchy) nebo 10Gb/s linky. Celá síť musí být dostatečně odolná a redundantní, aby přenášela data i v případě vzniku poruch nebo zvýšených požadavků na přenosové pásmo, které překročí kapacitu sítě. Kromě toho je zapotřebí, aby bylo možné celou síť jednoduše řídit z jednoho místa pomocí přehledného softwaru pro správu.
 

Efektivní systém bezpečnostních kamer

Dopravní inženýři potřebují mít přivedený spolehlivý videostream, aby mohli sledovat momentální hustotu dopravy, dopravní nehody či aktuální povětrnostní podmínky. Streamování by mělo mít optimální kompresi obrazu pro efektivní přenos prostřednictvím vysokokapacitní gigabitové ethernetové sítě a zároveň podporovat funkce, jako jsou IGMP snooping (Internet Group Management Protocol) a multicast-filtrování.
 

Pokročilý systém řízení dopravy v reálném čase

Centrální řídicí jednotky zpracovávají data ze snímačů, které monitorují současnou situaci provozu a podmínky na silnici pro následné řízení proměnných informačních panelů a světelného dopravního značení a pro vysílání pohotovostních vozidel. Pokročilé snímače, které aktivně reagují pomocí přednastavených scénářů, mohou být využity k aktualizaci proměnných informačních panelů v reálném čase, aby řidiči byli informováni o nehodách, počasí a hustotě dopravy. To vše zajišťuje na silnicích bezpečnější podmínky a efektivnější a pohodlnější cestování. Zahlcení silnic je možné zabránit vytvářením řízených průjezdních tras, což může zabránit i vzniku nehod, které se často vyskytují při přerušované dopravě.
 

Spolehlivé a bezpečné řízení a monitorování městské dopravy

Silniční zařízení a síťové kamery na jakékoliv křižovatce musí být dostatečně odolné v širokém rozmezí venkovních teplot, aby mohly zajišťovat nepřetržitý přísun informací pro automatizované systémy řízení provozu. Šifrování a ověřování přístupu ke kabelové a bezdrátové síti jsou nezbytné pro zabezpečení přístupu k informacím a jejich ochraně proti kyberútokům.
 
Dodavatelem síťových prvků Moxa pro inteligentní dopravní systémy, jejichž přehled je v tab. 1, a dalších zařízení pro průmyslovou komunikaci je společnost ELVAC a. s. Podrobnější informace mohou zájemci najít na internetových stránkách www.moxa.cz.
 

Obr. 1. Model pokročilého inteligentního dopravního systému využívajícího zařízení Moxa

Tab. 1. Technika Moxa pro inteligentní dopravní systémy

kompletní nabídka zahrnující kabelová a bezdrátová zařízení, zařízení pro HD video, vzdálené vstupně-výstupní jednotky a převodníky sériových linek na Ethernet
průmyslové ethernetové přepínače pro všechny úrovně sítě s podporou rychlostí od 1 do 10 Gb/s
redundantní komunikační sítě: Turbo Ring a Turbo Chain (doba zotavení 20 ms), GuaranLink (automatická obnova připojení do mobilních sítí)
úplný a snadno použitelný software: MXstudio pro konfiguraci a údržbu síťových prvků, systémy NVR a VMS pro videomonitoring a záznam
vysokorychlostní firewall a brána VPN pro kybernetickou bezpečnost
odolný provoz v nepříznivých teplotních podmínkách mezi –40 a +75 °C
vstupně-výstupní jednotky s aktivním OPC serverem, které snižují požadavky na kapacitu přenosové sítě
podpora standardních protokolů a funkcí pro efektivní využití sítě, monitorování a zabezpečení: Modbus/TCP, LLDP, QoS, VLAN, IGMP snooping, IEEE 802.1X, SSH a další